Lesprogramma's over W&T

lesprogramma's in de klas over wetenschap & techniek voor groep 5 t/m 8, plusklassen en po-vo combinaties

Tijdens een W&T lessenserie behandelen we in vier interactieve lessen een onderwerp naar keuze. Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen en voeren we interessante proefjes uit. Wij bieden verschillende lessenseries aan waarvan de onderwerpen aansluiten bij het schoolcurriculum en de expertisegebieden van de Universiteit Twente.

Aanbod

In een serie van vier interactieve colleges behandelen we een onderwerp naar keuze. Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen en voeren we interessante proefjes uit. De lessenseries zijn ontwikkeld voor groep 5 & 6 en groep 7 & 8, waarbij er een verschil zit in niveau en inhoud. Hieronder lees je meer over de verschillende onderwerpen.  

 • Duurzame toekomst

  Thema: Maatschappij

  Klimaatverandering en vervuiling van de aarde is de laatste paar jaren de orde van de dag. Als wij zo doorgaan is er over tientallen jaren geen aarde meer waarop wij kunnen leven en dit laten wij natuurlijk niet gebeuren!
  In de lessenserie 'Duurzame toekomst' zullen kinderen bewust worden van hun eigen invloed op het klimaat en onderzoeken ze hoe ze kunnen helpen om de aarde te verduurzamen. Met de kennis die de kinderen zullen opdoen zullen ze leeftijdsgenoten en ouderen inspireren om duurzamer te gaan leven. Red de aarde, begin bij jezelf!

  DOELGROEP

  • Groep 5 & 6: Warmere zomers, ijskappen die smelten en dieren zonder leefgebied. Waarom is klimaatverandering zo gevaarlijk voor onze aarde? Wat kunnen wij doen om dit te stoppen? Tijdens de lessenserie duurzame energie denken leerlingen hier over na. Ze bekijken wat energie eigenlijk is en wat voor invloed dit kan hebben op het leven van jezelf en anderen. We bekijken daarnaast de gevolgen en eventuele oplossingen van onze steeds warmer wordende planeet. Red de aarde, begin bij jezelf!
  • Groep 7 & 8: Energie is overal! Maar welke energie is duurzaam en welke juist niet? In deze lessenserie gaan leerlingen verschillende vormen van duurzame energie onderzoeken en onderling vergelijken. Ze bekijken wat duurzame alternatieven zijn voor bestaande problemen en bedenken de 'energie van de toekomst'. Tenslotte kunnen de kinderen met de opgedane kennis hun eigen school verduurzamen, alleen nog de directie overtuigen!

  Onderwerpen

  • Fossiele brandstof 
  • Elektriciteitsnet 
  • Zonne-energie 
  • Wind energie 
  • Overige energiebronnen 
  • Duurzame auto's
  • Project

  Leerdoelen

  Kerndoel 39

  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

  Kerndoel 44

  De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

  Kerndoel 45

  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

 • Aarde en planeten

  Thema: Natuur

  Hoe ziet ons zonnestelsel er eigenlijk uit? Waarom is de aarde een bal en wat is het effect van uitstoot op de natuur op aarde? Dit is een greep uit de verschillende vragen die onze planten met zich meebrengen en die leerlingen gaan beantwoorden. Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn zwaartekracht, het water op onze planeet, luchtvervuiling en natuurrampen.

  DOELGROEP

  • Groep 5 & 6: Ontdek de verschillen tussen de planeten als het gaat om positie, grootte en leefbaarheid. Hiervoor gaan we in op de rol van zwaartekracht, de positie van de zon, het effect van de maan (eb & vloed), en temperatuurverschillen. Samen met de klas maken we een zonnestelsel waarbij ieder kind een eigen optimale planeet creëert. 
  • Groep 7 & 8: Help de aarde! De aarde is uniek, het is het enige hemellichaam waar we op kunnen leven, maar waar komt dat door? In deze lessenserie gaan we in op de veranderingen op aarde, hoe zorgen we dat de planeet nog gezond en leefbaar blijft? De leerlingen leren over de atmosfeer, klimaatverandering (opwarmen van de aarde) en het hierdoor toenemend aantal natuurrampen. Ze ontdekken wat deze natuurrampen inhouden en bedenken zelf wat ze hiertegen kunnen doen. Tenslotte maken ze een ontwerp om een natuurramp tegen te gaan, vroegtijdig op te sporen of de schade hiervan te beperken.

  Onderwerpen

  • Het zonnestelsel
  • De aarde
  • Zwaartekracht
  • Water
  • Luchtvervuiling
  • Klimaatverandering
  • Natuurrampen

  Leerdoelen

  Kerndoel 39

  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

  Kerndoel 42

  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

  Kerndoel 46

  De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

  Kerndoel 48

  Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

  Kerndoel 49

  De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

 • Robotica

  Thema: Ontwerpen

  Robots zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar hoe werkt een robot nou eigenlijk? Om dit te beantwoorden verdiepen we ons met de leerlingen in kenmerken van een robot. Hierna kunnen de leerlingen zich verder focussen op de benodigde onderdelen, de werking van sensoren en/of het programmeren van een robot.

  DOELGROEP

  • Groep 5 & 6: Robotica speelt een enorme rol in de technologische ontwikkelingen zoals bij zelfrijdende auto’s, smartwatches, automatisering in fabrieken. Tijdens deze lessenserie zullen de leerlingen gedurende vier lessen kennismaken met robotica en de vele factoren die hierbij komen kijken. Wat zijn de voor- en nadelen van robots in de praktijk? Zouden leerlingen bevriend kunnen zijn met een robot? En hoe communiceren robots eigenlijk? Gedurende de lessenserie werken de leerlingen toe naar het programmeren en laten rijden hun eigen robot tijdens een robot battle!
  • Groep 7 & 8: Robotica speelt een grote rol in de technologische ontwikkelingen; in de zorg, in het leger, op school en in de straat worden robots steeds vaker ingezet. Gedurende deze lessenserie leren de leerlingen gedurende vier lessen wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van een robot. Wat zijn sensoren en hoe werken ze? Op welke manier communiceer je met robots? En zijn er ook nadelen aan het inzetten van robots in de maatschappij? Tijdens de lessen gaan leerlingen zelf een robot bouwen en programmeren met als einddoel om de robot zo snel mogelijk een parkoers met obstakels af te laten leggen.

  Onderwerpen

  • Energiebronnen
  • Sensoren
  • Programmeren
  • Project
  • Innovatieve robots

  Leerdoelen

  Kerndoel 45

  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Praktische informatie

De inhoud van de lessenserie wordt ontwikkeld door Pre-U Junior. In samenwerking met de leerkracht verzorgen twee studentmedewerkers drie lessen. Één van de lessen bereiden wij voor, maar wordt door de leerkracht zelf verzorgd, waardoor er tevens ervaring wordt opgedaan met het geven van W&T onderwijs. De leerkracht is tijdens de activiteit verantwoordelijk voor de groep. Hij/zij dient gedurende de lessen in de klas aanwezig te zijn.

Doorgaans vindt de lessenserie plaats op de locatie van de school, maar het is daarnaast mogelijk om (een deel van) de lessen op de Universiteit Twente te organiseren. De lessen worden in overleg met de school ingepland in een periode van vier tot acht weken.

Brochure W&T lessenserie

Aanmelden & meer informatie

Via onderstaand formulier is het mogelijk om een W&T lessenserie aan te vragen. Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken van te voren te worden aangevraagd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via pre-u-junior@utwente.nlVoor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze algemene voorwaarden.