Lesprogramma's over W&T

lesprogramma's in de klas over wetenschap & techniek voor groep 5 t/m 8, plusklassen en po-vo combinaties

Wij bieden op de school verschillende lesprogramma’s over Wetenschap & Technologie. De activiteiten sluiten aan bij het niveau van de leerlingen en de behoeften van de school.

Aanbod

In een serie van vier interactieve colleges behandelen we een onderwerp naar keuze. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen en voeren we interessante proefjes uit. Hier onder lees je meer over de verschillende onderwerpen.  

 • Aarde en planeten

  Hoe ziet ons zonnestelsel er eigenlijk uit? Waarom is de aarde een bal en uit welke materialen bestaat de aarde? Dit is een greep uit de verschillende vragen die onze planten met zich meebrengen en die leerlingen gaan beantwoorden. Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het water op onze planeet en hoe andere planeten zijn ontdekt door telescopen en raketten. 

  DOELGROEP

  • Groep 5-6
  • Groep 7-8

  Onderwerpen

  • Het zonnestelsel
  • De aarde
  • Natuurverschijnselen
  • Water
  • Bekijk de ruimte 
  • Ruimtevaarders

  Leerdoelen

  Kerndoel 42

  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

  Kerndoel 46

  De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.

  Kerndoel 48

  Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

  Kerndoel 49

  De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

 • Duurzame energie

  Het klimaat op aarde veranderd, maar wat kunnen we hier tegen doen? In dit onderwerp leren leerlingen over de nadelen van fossiele brandstoffen en olie en onderzoeken we de alternatieven. We kunnen bijvoorbeeld behandelen waarom wind- en zonne-energie tot duurzame technieken behoren en hoe die werken, of hoe elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof functioneren. 

  Onderwerpen

  • Fossiele brandstof 
  • Elektriciteitsnet 
  • Zonne-energie 
  • Wind energie 
  • Overige energiebronnen 
  • Duurzame auto's
  • Project

  Leerdoelen

  Kerndoel 39

  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

  Kerndoel 44

  De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

  Kerndoel 45

  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

 • Robotica

  Robots zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar hoe werkt een robot nou eigenlijk? Om dit te beantwoorden verdiepen we ons met de leerlingen in kenmerken van een robot. Hierna kunnen de leerlingen zich verder focussen op de benodigde onderdelen, de werking van sensoren en/of het programmeren van een robot

  DOELGROEP

  • Groep 5-6
  • Groep 7-8

  Onderwerpen

  • Energiebronnen
  • Sensoren
  • Programmeren
  • Project
  • Innovatieve robots

  Leerdoelen

  Kerndoel 45

  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Praktische informatie

De inhoud van de lessenserie wordt ontwikkeld door Pre-U Junior. In samenwerking met de leerkracht verzorgen twee studentmedewerkers drie lessen. Één van de lessen wordt door de leerkracht zelf verzorgd, zo kan hij of zij ook ervaring op doen met het geven van W&T onderwijs. 

Doorgaans vindt de lessenserie plaats op de locatie van de school, maar het is daarnaast mogelijk om (een deel van) de lessen op de Universiteit Twente te organiseren. De lessen worden in overleg met de school ingepland in een periode van 4-8 weken.

PO-VO combinatie

Het is ook mogelijk om een lessenserie aan te vragen voor PO-VO combinaties. Bijvoorbeeld leerlingen uit groep 8 en 1 vwo kunnen samen een lessenserie volgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via pre-u-junior@utwente.nl. 

Aanmelden & meer informatie

Via onderstaand formulier is het mogelijk om een W&T lessenserie aan te vragen. Aanvragen dienen uiterlijk 8 weken van te voren te worden aangevraagd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via pre-u-junior@utwente.nl.

Let op: Voor het huidige schooljaar kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden gedaan. Wel is het mogelijk om voor het schooljaar 2022-2023 alvast een aanvraag in te dienen via onderstaand formulier. Na de herstvakantie 2022 gaan de W&T lessenseries van start.