W&T Lessenserie

Via dit contactformulier kunt u uw interesse tonen voor de W&T lessenserie en uw eerste voorkeuren met ons te delen in hoeverre u dit al weet. Vervolgens zullen wij een belafspraak met u inplannen om gezamenlijk te bekijken hoe wij het programma zo goed mogelijk kunnen afstemmen op uw wensen.

Let op: Voor het huidige schooljaar kunnen er tijdelijk geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen er wel aanvragen worden ingediende via onderstaand formulier.

Contactpersoon

Aanvraag