Zie Profiel Lokaal en Regionaal bestuur

De maatschappij verandert, lokaal en regionaal bestuur wordt belangrijker en burgerparticipatie rukt op

Master kiezen maar de Online Open Dag gemist?

Anieke Kranenburg heeft gekozen om twee Masters te volgen, namelijk de Master European Studies welke een double degrees programma is in samenwerking met de Universiteit van Münster en de Master Public Administration. In het laatste programma volgt ze het profiel Policy & Governance. Het (deels) Nederlandstalige profiel Lokaal en Regionaal Bestuur bestond nog niet, anders had ze deze zeker overwogen. Want haar studie, interesse en werkzaamheden staan voor een groot deel in het teken van dit thema. Wat maakt dat lokaal bestuur nou zo interessant?

De wisselwerking tussen Europa en lokaal/ regionaal bestuur

"Op Europees niveau worden afspraken gemaakt die veelal nationaal opgepakt moeten worden. Nationale overheden sluizen de uitvoering van deze taken vervolgens weer door naar provincies en gemeenten. Meestal krijgen gemeenten het dan op hun bordje. Daarom fungeren gemeenten als schakel tussen de EU en de nationale overheid en de burgers. Het takenpakket van gemeenten wordt ook groter door bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociale domein. Ook los daarvan staan gemeenten voor een flink aantal maatschappelijke opgaven zoals de vluchtelingenproblematiek, kinderarmoede, en de energietransitie. Kortom, gemeenten moeten serieus aan de slag“ vertelt Anieke.

Interview met Anieke Kranenburg, Master student European Studies & Public Administration
“Mijn expertise ligt in het leggen van verbindingen tussen ontwikkelingen in gemeenten en Europa op thema's als duurzaamheid, innovatie en burgerparticipatie.”
Interview met Anieke Kranenburg, Master student European Studies & Public Administration

Samenwerking is noodzakelijk

Om dergelijke opgaven te kunnen tackelen is samenwerking een must. Gemeenten werken onderling samen op regionaal niveau. Problemen stoppen nou eenmaal niet bij de gemeentegrens en samen heb je vaak meer kennis en voorzieningen in huis. Ook de lijnen met het maatschappelijk middenveld zijn korter geworden omdat zij vaak cruciale expertise hebben.

Anieke gaat verder: “Ook zie je dat burgers steeds mondiger worden en invloed willen uitoefenen op het lokale bestuur. Gemeenten experimenteren daarom met nieuwe ideeën om burgers bij het bestuur te betrekken. Dit is vaak stoeien omdat het gemeentelijke bestuur niet altijd zit te wachten op de bemoeienis van inwoners. Tegelijkertijd weten burgers vaak beter waar er in de buurt behoefte aan is en wordt er van het gemeentebestuur steeds meer maatwerk verwacht. Samenwerking tussen verschillende besturen, netwerken met organisaties en de binding houden met burgers is daarom cruciaal. Hiervoor heb je jongeren nodig die lef hebben om te experimenteren en die durf combineren met de vaardigheid hebben om mensen te verbinden en hun inbreng te integreren in een slimme aanpak. “

Grote uitdagingen aan gaan door te verbinden

Als afgestudeerd bestuurskundige ben je breed inzetbaar en heb je een mooi toekomstperspectief. Gemeenten worden daarbij steeds belangrijker als werkgever. Een bestuurskundige manier van denken, inzichten in beleid en het combineren van terreinen zijn in het lokaal bestuur onmisbaar. Als bestuurskundige kun je immers verbindingen leggen tussen verschillende bestuurslagen en nadenken over een samenhangende aanpak van ogenschijnlijk verschillende vraagstukken -- bijvoorbeeld duurzaamheid, zorg en armoedebeleid.  "Mijn interesse gaat vooral uit naar de link tussen Europese vraagstukken en lokale oplossingen" vertelt Anieke. Ze gaat verder: "tijdens mijn stage bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd het mij duidelijk dat gemeenten niet meer om Europa heen kunnen en dat Europa niet zonder gemeenten kan. Als je enthousiast wordt van lokaal en regionaal bestuur dan ligt er zeker ook een werkveld buiten Nederland.”

Onderzoek: de veranderde rol van de gemeenteraad

Binnen de opleiding heb je veel vrijheid. Zo bepaal je zelf op welk onderwerp je afstudeert. Anieke besloot voor de Rekenkamer van de gemeente Dordrecht een rapport te schrijven over de veranderde rol van de gemeenteraad. "Vele maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de rol van de gemeenteraad, bijvoorbeeld toenemende regionale samenwerking en burgerparticipatie. Een gemeenteraad speelt hierop in en is daarom altijd zoekende naar een goede invulling van haar rol. Ik ben nu een advies aan het voorbereiden voor de Dordtse gemeenteraad over het beter inspelen op de huidige ontwikkelingen binnen de maatschappij” legt Anieke uit en eindigt hiermee haar interview.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies