Interview met Marcel Boogers, hoogleraar Public Administration

De gemeenten en de regio’s zijn steeds meer de plekken waar het gebeurt. Hier wordt door gemeentebesturen, bedrijven, burgers en organisaties gewerkt aan de aanpak van concrete problemen. Of je het nu hebt over de nieuwe uitdagingen van Uber en AirBnB, over inburgering of economische ontwikkeling: het zijn de steden, gemeenten en regio’s waar oplossingen worden gevonden. Verder zijn veel taken van de rijksoverheid naar gemeenten gedecentraliseerd. Ook hierdoor zijn gemeenten en regio’s belangrijker geworden. Niet voor niets worden ze tegenwoordig gezien als ‘eerste overheid’.

Dit nieuwe profiel is ontwikkeld omdat er in de praktijk veel behoefte is aan bestuurskundigen met kennis van het lokale en regionale bestuur. Hoogleraar Marcel Boogers: “In gesprekken met gemeentebestuurders en lokale topambtenaren viel het me op dat iedereen zich erover verbaasde dat een specialistische opleiding op het gebied van lokaal en regionaal bestuur nog niet bestaat. Zeker als je bedenkt dat gemeenten en regio’s binnen de overheid de grootste werkgevers zijn. Lokaal en regionaal bestuur functioneert heel anders dan het bestuur in provincies, het rijk of Europa. Ook daarom is het eigenlijk heel logisch dat hiervoor en specialistische opleiding is. Omdat het bestuur in gemeenten en regio’s kleinschalig is, zijn de lijntjes er korter en wordt er meer naar praktische oplossingen gezocht. Dat vraagt om een heel andere manier van werken”.

Unieke specialisatie

Universiteit Twente is de enige universiteit die een specialisatie in Lokaal en Regionaal Bestuur aanbiedt. Met deze nieuwe specialisatie worden experts opgeleid die voor de gemeente, regio, provincie maar ook het waterschap van groot belang zijn. “De afgestudeerden kunnen uiteraard een functie uitoefenen als beleidsmedewerker of –adviseur. Echter, blijkt het in de praktijk steeds vaker voor te komen dat zij niet alleen bestuurders van advies dienen, maar ook burgers, bedrijven en organisaties bijeen brengen voor het oplossen van nieuwe maatschappelijke problemen”, vertelt Boogers.

Specifieke vakkennis

Naast de kernvakken die de opleiding Public Administration biedt, wordt er tevens een aantal specifieke vakken aangeboden waardoor je inzichten verkrijgt in het besturen in gemeenten en regio’s. Zo leer je wat de taken en bevoegdheden zijn van een lokaal en regionaal bestuur en hoe het lokaal en regionaal bestuur zich verhoudt tot de provincies, de rijksoverheid en Europa. Verder leer je ook over de relatie tussen bewoners en gemeenten. Inwoners komen vaak zelf met initiatieven voor de aanpak van problemen in hun buurt. Vervolgens rijst de vraag hoe het gemeentebestuur deze initiatieven moet ondersteunen. Boogers gaat verder: ”Binnen dit profiel ben je praktijkgericht, je bestudeert niet alleen theorie, maar je bezoekt ook het werkveld via stages en werkbezoeken. Je bevindt je daar waar het gebeurt! Praktijk en theorie komen hier samen en vormen je tot een deskundige op het gebied van lokaal en regionaal bestuur.”

Een loopbaan binnen decentraal bestuur

Zoals eerder al gemeld, kun je een baan binnen de gemeente, regio, provincie of het waterschap vinden. Vergeet echter niet dat je ook een waardevolle medewerker bent binnen woningbouwverenigingen, zorginstellingen, adviesbureaus, welzijnsinstellingen, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen, etc. Zij hebben vele contacten met de gemeentelijke besturen om tot goede resultaten te kunnen komen. Voor hen is een afgestudeerde met dit profiel onmisbaar. Zij kunnen immers de juiste strategie voorstellen om successen te boeken.

Op zoek naar lokale en regionale uitdagingen?

Ben jij die student die het een uitdaging vindt om in steden, gemeenten of regio’s aan de slag te gaan?  Wil jij bovenop nieuwe ontwikkelingen zitten en direct een oplossing zoeken voor maatschappelijke problemen? Wil je werken op de plek waar het gebeurt?  Dan is deze éénjarige Master, waarbinnen je het Nederlandstalige profiel Lokaal en Regionaal Bestuur kunt volgen, zeker iets voor jou!

Extra informatie:

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies