HomeOver het fonds

over het fonds

De Stichting Universiteitsfonds Twente dateert terug tot het jaar 1948 waarin ondernemers en overheden zich verenigden om gezamenlijk te lobbyen om de komst van een hogeschool in Noord-Oost Nederland te realiseren. Ook na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 bleef de stichting de universiteit en haar academische gemeenschap ondersteunen. Donaties van bedrijfsleven en particulieren maken dit mogelijk. U maakt dit mogelijk!

Meer weten over de geschiedenis van het fonds?

Wilt u meer weten over de historie van het Universiteitsfonds Twente?
Lees dan het artikel ”Twente stelt de eis: Hoger onderwijs” of het (online) boek ‘Aanjager’:

Organisatie

Het Universiteitsfonds Twente is een onafhankelijke stichting en een erkend goed doel. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM BELEGGEN

Het Universiteitsfonds Twente belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Daarnaast heeft het fonds zich in haar beleggingsportefeuille beperkt tot beleggingsfondsen die 4 of 5 ‘globes’ scoren op de Morningstar Sustainability Rating. Langs deze twee sporen geeft het fondsbestuur invulling aan het belang dat zij toekent aan de integratie van ESG-criteria (Environmental, Social en Governance-aspecten) in het beleggingsbeleid. Aangezien wij investeren in beleggingsfondsen is een 100% uitsluiting van fossiele brandstoffen praktisch onmogelijk. Met de combinatie van UNPRi én een stricte doelstelling wat betreft de Morningstar Sustainablity Rating wordt een eventuele betrokkenheid bij de Olie & Gas sector in de aandelenportefeuille echter beperkt tot 1.00%.

Lees hier meer over onze missie & doelstelling, de ANBI status, het beleidsplan, de jaarverslagen en onze vergaderdata.

Bestuur en Commissies

HET BESTUUR VAN DE STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE 

Mevrouw ir. M. (Miriam) Luizink (TN’98)
Voorzitter (directeur-eigenaar Miriam Luizink Advies)
Mevrouw ir. I.M. (Ilonka) de Beer (TBK ’91)
Secretaris (directeur-eigenaar Sandalfon Sustainability)
De heer E.D.H. (Elling) de Lange MBA
Penningmeester (CFO TKH Group)
Mevrouw M. (Mireille) Kinket (CT '98)
Lid (directeur IQ BLVD)
De heer ir. H. (Erik) Tissingh (CT&M’98)
Lid (ondernemer en adviseur)
De heer K. (Koen) Hasperhoven (IDE’21)
Lid (masterstudent Industrial Design Engineering)
De heer prof.dr.ir. V. (Vinod) Subramaniam
Lid (voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente)
De heer ir. G.J. (Gé) Klein Wolterink (EL’79)
Adviseur (management professional en consultant)

COMMISSIE ALGEMENE MIDDELEN

TOEKENNINGSADVIESCOMMISSIE MARINA VAN DAMMEBEURS

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE VAN DEN KROONENBERG-PRIJS

BESTUUR KIPAJI SCHOLARSCHIP FUND

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE DE WINTER-PRIJS

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vacatiegeld.

Voormalige voozitters

De Stichting Universiteitsfonds Twente dateert terug tot het jaar 1948. Lees hier meer over de voormalige voorzitters van het fonds.

Grafisch Materiaal

Hieronder kunt u de verschillende grafische materialen van het Universiteitsfonds vinden. Bij vermelding van ons logo altijd het gehele logo weergeven, dus met de volledige naam Stichting Universiteitsfonds Twente.

Grafisch materiaal (.ai en .eps)

Grafisch Materiaal UFonds 75 Jaar

Aanjager