Uw gift telt, elk jaar weer!

De Stichting Universiteitsfonds Twente dateert terug tot het jaar 1948 waarin ondernemers en overheden zich verenigden om gezamenlijk te lobbyen om de komst van een hogeschool in Noord-Oost Nederland te realiseren. Ook na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 bleef de stichting de universiteit en haar academische gemeenschap ondersteunen. Donaties van bedrijfsleven en particulieren maken dit mogelijk. U maakt dit mogelijk!

Meer over de historie van het Universiteitsfonds Twente kunt u lezen in het boek 'Aanjager' die het Universiteitsfonds Twente in mei 2014 heeft uitgebracht. De digitale versie van dit boek kunt u onderaan de pagina inzien.

Organisatie

Het Universiteitsfonds Twente is een onafhankelijke stichting en een erkend goed doel. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel. Lees hier meer over onze missie & doelstelling, de ANBI status, het beleidsplan, de jaarverslagen en onze vergaderdata.

Bestuur en commissies

HET BESTUUR VAN DE STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE 

Mevrouw drs. W.M. van Ingen
Voorzitter
De heer E.D.H. de Lange MBE
Penningmeester
Mevrouw ir. I.M. de Beer
Secretaris
De heer G.J. Klein Wolterink
De heer drs. M.L.G. Essers
Directeur
De heer mr. V. van der Chijs
Voorzitter CvB UT

COMMISSIE ALGEMENE MIDDELEN

 • Mevrouw drs. W.M. van Ingen 
 • De heer E.D.H. de Lange 
 • Mevrouw ir. I.M. de Beer
 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink
 • De heer prof.dr. T.T.M. Palstra, Rector Magnificus UT

TOEKENNINGSADVIESCOMMISSIE MARINA VAN DAMMEBEURS

 • Mevrouw ir. Ilonka de Beer, namens het Universiteitsfonds
 • Mevrouw Annerie Bemthuis, extern lid
 • Mevrouw drs. Iris van de Kamp, namens het Marina van Dammenetwerk
 • Mevrouw Gréanne Leeftink MSc, namens de Universiteit Twente

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE VAN DEN KROONENBERG-PRIJS

 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink, voorzitter, namens het Universiteitsfonds
 • De heer prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten, namens de Universiteit Twente
 • De heer dr.ir. D.A. Schipper, namens het bedrijfsleven
 • De heer dr.ir. G.J. Meester, namens het bedrijfsleven

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE DE BREED KREIKEN-BEURS

 • De heer ir. K. Eijkel, voorzitter
 • De heer ir. L. de Breed, namens De Breed & Partners
 • Mevrouw ir. I.M. de Beer, namens Universiteitsfonds Twente
 • De heer T. Wisse, namens Student Union

BESTUUR KIPAJI SCHOLARSCHIP FUND

 • De heer dr. J. Elders, voorzitter
 • De heer ir. C. Peeters
 • De heer dr. L. Ferreira Pires, namens Universiteit Twente
 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink, namens Universiteitsfonds Twente

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE DE WINTER-PRIJS

 • De heer prof.dr. H. Brinksma, voorzitter
 • De heer prof.dr.ir. A. van den Berg
 • De heer prof.dr. G.P.M.R. Dewulf
 • Mevrouw prof.dr. E. Giebels
 • De heer prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
 • Mevrouw prof.dr. M. Junger
 • De heer prof.dr.ir. M.R. van Steen

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vacatiegeld.

Grafisch materiaal

Hieronder kunt u de verschillende grafische materialen van het Universiteitsfonds vinden. Bij vermelding van ons logo altijd het gehele logo weergeven, dus met de volledige naam Stichting Universiteitsfonds Twente.

Aanjager