Home UFondsOver het fonds

over het fonds

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Stichting Universiteitsfonds Twente dateert terug tot het jaar 1948 waarin ondernemers en overheden zich verenigden om gezamenlijk te lobbyen om de komst van een hogeschool in Noord-Oost Nederland te realiseren. Ook na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 bleef de stichting de universiteit en haar academische gemeenschap ondersteunen. Donaties van bedrijfsleven en particulieren maken dit mogelijk. U maakt dit mogelijk!

Meer over de historie van het Universiteitsfonds Twente kunt u lezen in het boek 'Aanjager' die het Universiteitsfonds Twente in mei 2014 heeft uitgebracht. De digitale versie van dit boek kunt u onderaan de pagina inzien.

Organisatie

Het Universiteitsfonds Twente is een onafhankelijke stichting en een erkend goed doel. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel. Lees hier meer over onze missie & doelstelling, de ANBI status, het beleidsplan, de jaarverslagen en onze vergaderdata.

Bestuur en commissies

HET BESTUUR VAN DE STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE 

Mevrouw ir. M. (Miriam) Luizink (TN’98)
Voorzitter (directeur-eigenaar Miriam Luizink Advies)
Mevrouw ir. I.M. (Ilonka) de Beer (TBK ’91)
Secretaris (directeur-eigenaar Sandalfon Sustainability)
De heer E.D.H. (Elling) de Lange MBA
Penningmeester (CFO TKH Group)
De heer ir. H. (Erik) Tissingh (CT&M’98)
Lid (ondernemer en adviseur)
De heer drs. F.C. (Frank) Vrolijks (BSK '90)
Lid (Bestuurder RPS)
De heer prof.dr.ir. V. (Vinod) Subramaniam
Lid (voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente)
De heer ir. G.J. (Gé) Klein Wolterink (EL’79)
Adviseur (management professional en consultant)

COMMISSIE ALGEMENE MIDDELEN

TOEKENNINGSADVIESCOMMISSIE MARINA VAN DAMMEBEURS

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE VAN DEN KROONENBERG-PRIJS

BESTUUR KIPAJI SCHOLARSCHIP FUND

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE DE WINTER-PRIJS

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vacatiegeld.

Grafisch materiaal

Hieronder kunt u de verschillende grafische materialen van het Universiteitsfonds vinden. Bij vermelding van ons logo altijd het gehele logo weergeven, dus met de volledige naam Stichting Universiteitsfonds Twente.

Aanjager