missie & doelstelling

Uw gift telt, elk jaar weer!

Het Universiteitsfonds Twente maakt bijzondere voorzieningen mogelijk voor de Universiteit Twente en haar studenten. Voorzieningen waarin de overheidsfinanciering niet voorziet.

Zo kunnen alumni en relaties van de Universiteit Twente bijdragen aan de versterking van het unieke karakter van de Universiteit Twente als ondernemende universiteit en een bruisende campus als thuisbasis voor studenten en broedplaats voor nieuwe ideeën en ontdekkingen.

doelstelling

De Stichting Universiteitsfonds Twente werft en beheert fondsen met als statutair doel: ‘De daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente’. De rode draad door de jaren heen is: Investeren waar nodig. Het bestuur maakt daarin als onafhankelijke stichting eigen keuzes. Dit geschiedt sinds jaar en dag in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het universiteitsfonds. Gezamenlijk uitgangspunt is: de groei en bloei van de universiteit en de universitaire gemeenschap.

De wijze waarop het fonds deze doelen probeert na te streven vormt altijd een afspiegeling van de behoeften van de UT en is dus niet in beton gegoten. Op dit moment kan concreet gedacht worden aan o.a. de (mede) financiering van: