Periodieke Giften

Periodieke giften leveren zowel u als het Universiteitsfonds voordelen op. Bekijk hier welk voordeel u kunt halen uit periodieke giften.

Met een periodieke schenking is uw gift geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt dus meer schenken zonder dat het extra geld kost. Stel u doneert jaarlijks € 200 euro aan het universiteitsfonds. Onderaan ziet u, aan de hand van enkele rekenvoorbeelden, wat een periodieke schenking dan voor u kan betekenen. In deze voorbeelden is uitgegaan van een belastingtarief van 42%. Als voor u een hoger belastingtarief geldt (tot 52%), kan het voordeel nog hoger oplopen.

Als u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen van periodieke giften, kunt u via dit formulier een overeenkomst periodieke gift invullen. Indien u ons tevens wilt machtigen de schenking jaarlijks te incasseren, kunt u via dit formulier een incasso machtiging invullen.

De formulieren zijn in tweevoud: één voor de schenker (u) en één voor de ontvanger (het Universiteitsfonds). Wanneer u het eerste formulier online invult, wordt het tweede formulier automatisch ook ingevuld. Vervolgens dient u de formulieren uit te printen en beiden te voorzien van uw handtekening en (indien van toepassing) de handtekening van uw partner.

Stuurt u vervolgens de formulieren van de overeenkomst en, eventueel, de machtiging naar:

Stichting Universiteitsfonds Twente
Antwoordnummer 323
7500 VB Enschede

Stuurt u alstublieft alle formulieren in tweevoud op. U krijgt uw versie na ondertekening door het Universiteitsfonds per post retour.