vergaderdata

Uw gift telt, elk jaar weer!

De vergaderingen van de Stichting Universiteitsfonds Twente zijn op te delen in bijeenkomsten van het Bestuur en de Commissie Algemene Middelen. Deze vergaderingen worden apart gehouden, maar ze vergaderen wel op dezelfde dag. Op de volgende data zullen de vergaderingen worden gehouden.

Bestuur en Commissie Algemene Middelen