Uw gift telt, elk jaar weer!

Dé manier om er zeker van te zijn dat u iets bijzonders achterlaat voor de volgende generatie studenten is het opnemen van een legaat voor het Universiteitsfonds in uw testament óf het Universiteitsfonds als (mede-)erfgenaam benoemen.  

LEGAAT

Een legaat is een duidelijk omschreven gift of een bepaald genoemd geld bedrag. U kunt het Universiteitsfonds Twente opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat het fonds een bepaald bedrag of een onroerend goed (zoals een huis of een waardevol kunstwerk) ontvangt.

Erfstelling

U kunt het Universiteitsfonds Twente als (mede-)erfgenaam benoemen naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden of andere goede doelen. Dat betekent dat u het fonds samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op de gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen.

Fiscale aspecten

De Stichting Universiteitsfonds Twente heeft bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over uw nalatenschap geen erfbelasting is verschuldigd en deze dus volledig ten goede komt aan het doel van uw keuze.

Meer informatie

Voor meer informatie over nalaten aan het Universiteitsfonds Twente kunt u contact opnemen met Maurice Essers via m.l.g.essers@utwente.nl of bellen met (053) 489 3993. Wij nemen graag de tijd om met u de mogelijkheden te bespreken en kunnen indien gewenst meedenken over het opstellen of aanpassen van uw testament.