Nalaten aan het Universiteitsfonds

UW NALATENSCHAP HEEFT EEN GROTE IMPACT

Onderzoekers aan Universiteit Twente staan aan de basis van de oplossing van wereldproblemen. U kunt jonge onderzoekers daarbij steunen door na te laten aan de wetenschap. Hierdoor laat u iets bijzonders achter voor de volgende generatie.

WAT ALS? Ook als u er niet meer bent, kunt u veel betekenen voor toekomstige generaties aan de Universiteit Twente. Door na te laten aan de UT kunnen nieuwe generaties studenten zich verder ontwikkelen en kan ons onderzoek een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over nalaten of wilt u vrijblijvend een afspraak maken over het opnemen van de UT in uw testament? Kies dan voor één van de volgende mogelijkheden:

Maandelijks

NALATEN AAN HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE

Nalaten aan het Universiteitsfonds Twente kan op twee manieren. Door het opnemen van een legaat voor het Universiteitsfonds in uw testament óf het Universiteitsfonds als (mede-)erfgenaam te benoemen.

FISCALE ASPECTEN

Het Universiteitsfonds Twente is een ANBI-Stichting en is daarom geen erfbelasting verschuldigd. Wat u nalaat komt daarom volledig ten goede aan het doel van uw keuze. Met uw nalatenschap kunnen nieuwe generaties studenten aan de Universiteit Twente zich blijven ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Ook kunnen onze onderzoekers met uw bijdrage versneld onderzoek opstarten of afronden en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, waaronder de innovatie van de gezondheidszorg. 

PERSOONLIJK ADVIES

Voor meer informatie over nalaten aan het Universiteitsfonds Twente kunt u contact opnemen met Josine Meerburg via j.e.meerburg@utwente.nl of bellen met 06 26 70 89 77. Wij nemen graag de tijd om met u de mogelijkheden te bespreken en kunnen indien gewenst meedenken over het opstellen of aanpassen van uw testament.

Neem voor meer informatie contact op met:

drs. J.E. Meerburg (Josine)
Relatiemanager Stichting Universiteitsfonds Twente