anbi status

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Stichting Universiteitsfonds Twente is een door de belastingdienst officieel erkend goed doel. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN / Fiscaal nummer: 8014.94.722
Kamer van Koophandel: 410.27.119                                                                                        

Voor informatie over de doelstelling en het beleidsplan zie Missie en Doelstelling
Voor informatie over de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zie Jaarverslag
Voor informatie over de contactgegevens van het Universiteitsfonds Twente zie Contact

Standaardformulier publicatieplicht ANBI’s: zie formulier