Zie Inzendingen

Inzending Alfonsusschool

De Alfonsusschool in Enschede heeft in het kader van onderzoekend en ontwerpend leren afgetrapt met een project rondom het thema sport. Vanuit de nieuwsgierige houding en verwondering van de leerlingen zijn ze aan de slag gegaan om nieuwsgierige vragen te stellen en zijn ze samen op zoek gegaan naar de antwoorden.

Het project werd gestart met een verwonderingsactiviteit op de speelplaats voor alle leerlingen. Er werden telkens twee ballen van het dak gegooid en de kinderen mochten daarbij steeds inschatten welke bal het hoogst stuiterde. Vervolgens zijn de leerlingen samen met de medewerkers van Pre-U in de klas bezig gegaan met allerlei proefjes rondom sport.

Na deze prikkelende activiteiten hebben de leerlingen samen met hun leerkrachten allemaal onderzoeksvragen opgesteld. Met wat tips van Pre-U zijn ze deze vragen gaan onderzoeken. Hun ontdekkingen hebben ze gepresenteerd in bovenstaand filmpje. Het is een compilatie van de onderzoeken die in verschillende klassen zijn uitgevoerd.