Visie en missie

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

In Shaping 2030, de strategie van de Universiteit Twente voor 2020-2030, worden de missie en de visie van de universiteit gedefinieerd. 

Mission of the University of Twente

"The University of Twente is the ultimate people-first university of technology. We empower society through sustainable solutions."

Vision of the University of Twente

"In 2030 we envision a society where UT is contributing to the development of a fair, sustainable and digital society."

DUURZAAM OPERATIONEEL MANAGEMENT

Als universiteit beschouwen we duurzaamheid als een voorwaarde voor alles dat we doen. Dat geldt ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Het doel is dat de Universiteit Twente in 2030 een duurzame organisatie is geworden. Om dit te bereiken is een duurzaamheidsbeleid ontwikkeld.

Thema's

Het doel van het duurzaamheidsbeleid in de bedrijfsvoering richten zich op tien thema's, om de uitwerking binnen de organisatie te vergemakkelijken. Deze thema's betreffen het grootste deel van de onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt een implementatieplan ontwikkeld dat zich richt op concrete stappen die nodig zijn om de doelen in het duurzaamheidsbeleid te bereiken. In 2024 ligt de focus op de thema's Energie en Reizen & Mobiliteit. 

 • Energie

  DOEL

  Het bereiken van een continue afname van de afhankelijkheid van de Universiteit Twente van fossiele brandstoffen. Vermindering van zowel het gebouw gebonden als het gebruiker gerelateerde energieverbruik en het efficiënt gebruik van energie. De UT streeft naar een CO2-neutrale campus in 2030, en een CO2-negatieve campus in 2050.

  HOE

  Door het inkopen en opwekken van hernieuwbare energie en door het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het verbruik van fossiele brandstoffen. Door het monitoren van het energieverbruik te intensiveren met ingebouwde meters om bijvoorbeeld het onderhoud van installaties te optimaliseren.

 • Water

  DOEL

  Streven naar een verminderde watervoetafdruk met als ambitie een gesloten waterkringloop op de campus en geen watervoetafdruk (waterneutraal). Terugwinning van voedingsstoffen uit het afvalwater en de versterking van de weerbaarheid van de waterinfrastructuur.

  HOE

  Door regenwater op te vangen en op te slaan voor gebruik in perioden van droogte en voor doeleinden waarvoor geen water van drinkwaterkwaliteit nodig is. Vermindering van het waterverbruik. Het toepassen van interne kennis van scheidingstechnologie en membraanfiltratie om voedingsstoffen uit het afvalwater terug te winnen.

 • Afval

  DOEL

  Een circulaire campus. Vermindering van het verbruik van grondstoffen. Verbetering van het recyclen van afval. De UT streeft naar een 'restafvalvrije campus' (dat wil zeggen, maximaal 10,5 kg restafval per persoon) in 2030.

  HOE

  • Rethink: Heroverwegen. Is het echt nodig?
  • Refuse: Weigeren van items voor eenmalig gebruik.
  • Reduce: Verminderen van de hoeveelheid afval (focus op kwaliteit, lange levensduur en duurzaamheid om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen).
  • Reuse: Hergebruik (creëer een systeem waarbij overtollige artikelen kunnen worden gedoneerd of verkocht. Koop tweedehands of gereviseerde artikelen).
  • Repair: Reparatie (onderdelen en componenten onderhouden en repareren in plaats van nieuwe producten te kopen).
  • Remanufacture: renovatie (werken met bedrijven die nieuwe producten maken van tweedehands materialen, upcycle).
  • Recycle (goed scheiden van afvalstromen).
 • Eten en drinken

  DOEL

  Minimaliseer de milieu-impact van het eten en drinken dat op de campus wordt geserveerd.

  HOE

  Door het zichtbaar maken van de CO2-voetafdruk, de watervoetafdruk en de landgebruik voetafdruk van de producten die op de campus worden aangeboden. Meer aandacht voor plantaardige diëten. Minder voedselverspilling.

 • Reizen en mobiliteit

  DOEL

  Minder reizen, duurzamer reizen en meer gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer.

  HOE

  Door prioriteit te geven aan duurzame reisopties die door het reisbureau worden aangeboden. Het faciliteren van elektrische car-sharing (deelauto's). Beperking van de vergoeding voor niet-duurzame vormen van reizen, woon-werkverkeer of zakenreizen. Compensatie van de CO2-uitstoot van zakenreizen. Digitaal vergaderen.

 • Biodiversiteit

  DOEL

  Vergroten van de biodiversiteit op de campus en biologische koolstofvastlegging.

  HOE

  Door het uitvoeren van een inventarisatie en het ontwikkelen van plannen om de biodiversiteit van geselecteerde gebieden te verbeteren. Het rapporteren van duurzaamheidscriteria die van toepassing zijn op het onderhoud van de campus.

 • Inkoop & aanbestedingen

  DOEL

  Circulariteit is de norm in 2050. De focus ligt op het verminderen van de CO2-voetafdruk van aangeschafte diensten en producten. Het uitbreiden en versterken van de duurzaamheidscriteria die in de beoordelingscontracten worden gebruikt.

  HOE

  • Het uitbreiden en optimaliseren van de toegepaste selectiecriteria voor duurzaamheid bij nieuwe contracten.
  • Integratie van duurzaamheidscriteria in de gunningscriteria voor nieuwe contracten.
  • Focus op een lange levensduur van materialen en apparaten tijdens het inkoopproces. Prioriteit geven aan koolstofarme, gerecyclede of gereviseerde producten.
  • De deelname aan de 'sharing economy' en de 'service economy' verhogen als alternatief voor het eigendom van producten. Dit kan worden gerealiseerd door de weging van de duurzaamheidscriteria (het toekennen van punten om aan de duurzaamheidscriteria te voldoen) te verhogen.
  • Verlaging van de CO2-voetafdruk door verplichte criteria in contracten over CO2-monitoring en de verplichting voor leveranciers om gedurende de looptijd van het contract mee te werken aan het verlagen van hun CO2-voetafdruk.
  • Vaststellen van een methode waarbij de klant een lijst met criteria krijgt voordat een product wordt aangeschaft, om inefficiënt gebruik van energie of andere middelen te voorkomen.
  • Toezicht houden op de naleving van de overeengekomen criteria.
 • Gebouwen

  DOEL

  • Nieuwe gebouwen: Energieneutrale gebouwen zijn de norm. Geïntegreerde energiemonitoring.
  • Bestaande gebouwen: Begin altijd met een energiescan om de mogelijkheden voor verbetering in kaart te brengen. Streef naar de hoogst haalbare verbetering van de isolatie bij grote renovaties om de energievraag van een gebouw te verminderen. Geleidelijk aan het aardgasverbruik afbouwen.

  HOE

  • Overweeg de "Total Cost of Ownership" (initiële kosten ~ 15%, exploitatie-, onderhoud- en personeelskosten ~ 85%).
  • Voor nieuwe gebouwen: de initiële investering in duurzame oplossingen moet in evenwicht zijn bij het berekenen van de bouw-, exploitatie- en onderhoudskosten in het algemeen.
  • Voor bestaande gebouwen: wanneer er onderhoud of renovaties worden uitgevoerd, breng dan tegelijkertijd extra isolatie aan (bijvoorbeeld bij onderhoud aan het dak).
  • Om dit te integreren wanneer de beslissingen gemaakt worden, moet er een controle worden ingebouwd waarbij de duurzaamheidsaspecten worden beoordeeld voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.
  • Gebruik (circulaire) materialen met een lage CO2-voetafdruk.
 • Evenementen

  DOEL

  CO2-neutrale evenementen, circulaire evenementen en congressen.

  HOE

  • Afvalvermindering.
  • Zoek naar alternatieven voor plastic wegwerpartikelen.
  • Vergemakkelijken en verbeteren het recyclen van afval
  • Stap over op eten en drinken met een lage milieu-impact.
  • Integreer ludieke acties om bewustwording te creëren.
  • Neem duurzaamheidscriteria op in de contracten met (externe) organisatoren van evenementen.
 • Financiën

  DOEL

  Duurzaamheid integreren in de financiële procedures. Duurzaam bankieren en beleggen.

  HOE

  • Verleng de afschrijvingstermijn van installaties en gebouwen tot het einde van de levensduur.
  • Verander van bankpartner naar een duurzame bank die niet investeert in niet-duurzame activiteiten zoals mijnbouw waar kinderarbeid voorkomt of waar de bescherming van het milieu ontbreekt, de wapenindustrie en fossiele-brandstofbedrijven.
  • De UT lobbyt met pensioenfondsen en investeringspartners om te investeren in een duurzame portefeuille.

MEER INFOrMATIE

U kunt het duurzaamheidsbeleid van de Universiteit Twente vinden op de pagina van het SEE-programma of contact opnemen met Brechje Marechal, beleidsmedewerker duurzaamheid.

B. Marechal MSc (Brechje)
Beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid & Programma Manager SEE