Het afvalbeleid van de universiteit is gericht op het voorkomen van het ‘ontstaan’ van afval: preventie. Waar toch afval ontstaat proberen we dat zo goed mogelijk te scheiden en goed, veilig en verantwoord af te voeren.

Op de UT proberen we steeds meer afvalstromen apart in te zamelen. Sinds eind 2017 zijn op centraal gelegen plekken in de gebouwen afvaleilanden gerealiseerd, waardoor we ook in en rondom kantoren en onderwijszalen afval verder kunnen scheiden. Er zijn 4 afvalstromen:

 • Papier
 • PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) met in een deel van de eilanden aparte houder voor (koffie(bekertjes
 • GFT (groente, fruit en tuinafval)
 • Restafval.

Ook zijn er in de gebouwen kartonhouders voor grote stukken karton, glascontainers en vertrouwelijk papier containers. Iets minder in het zicht worden wisselend op locaties ook de volgende stromen apart ingezameld:

 • Koffiedik
 • Swill (etensresten cateringlocaties)
 • Laboratorium glas
 • Grof vuil
 • Hout
 • Elektronisch afval

Voor de afvoer van gevaarlijk afvalstoffen (veelal chemicaliën) zijn speciale procedures. De VGM-coördinator van de faculteit of dienst is contactpersoon over de te volgen procedures.

 

Bovenstaande grafiek toont de hoeveelheid afgevoerd afval over de afgelopen jaren. Zie voor andere gegevens ook deze pagina met feiten en cijfers.

Vanaf 2017 is SUEZ de afvalinzamelaar op de UT. De indeling in afvalgroepen is hierdoor aangepast, waardoor hoeveelheden niet één op één vergelijkbaar zijn met het vorig jaar. Wil je meer weten over wanneer afval ingezameld wordt, kijk in de producten en dienstencatalogus onder 'waste materials'.

Wat moet waar?

Door afval goed te scheiden wordt de hoeveelheid restafval verminderd en kunnen materialen goed gerecycled worden. Op de afvalscheidingswijzer van Milieucentraal kun je inzien hoe je je afval goed kunt scheiden: welk afvalproduct bij welke afvalstroom hoort. 

Waar gaat het afval naartoe?


Papier

Papier wordt gesorteerd, in grote balen geperst en vervoerd naar de papierfabriek. In de fabriek wordt van de blaadjes papier papierpulp gemaakt. Dan wordt de inkt verwijderd. De vezels worden dan gebruikt om nieuw papier te maken.

Biologisch afbreekbaar afval

Etensresten en fruitafval wordt verwerkt tot compost of gebruikt voor de productie van biogas.

PMD

Al het plastic afval, bakjes, blikjes en pakes worden uitgebreid gesorteerd, waarna de materialen hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten, zoals verpakkingsmateriaal, gieters of meubels.

Restafval

In Nederland wordt restafval verbrand, hierbij wordt de warmte die vrijkomt omgezet in energie. Met deze warmte worden de meeste gebouwen op de UT verwarmd. Het deel dat niet kan verbranden wordt vaak gebruikt bij de aanleg van wegen.

AFVALSCHEIDING BIJ STUDENTENHUISVESTING

Studenten die op de campus wonen kunnen PMD gescheiden inleveren in de gemeentelijke, oranje container achter de Bastille. Voor glas staan containers verspreid over het terrein (bij Calslaan oud, campuslaan (Matenweg), Witbreuksweg en achter de Bastille). Ook zijn er witte containers voor kleding en textiel achter de Bastille en papier wordt opgehaald in kratten.

Bij de studentenaccommodaties staan blokcontainers voor het afval. Op termijn worden deze vervangen door een aantal centraal gelegen afvalpleintjes met ondergrondse containers voor papier, PMD, glas en restafval. Voor het verzamelen van gft doet Twente Milieu een proef en we willen de ervaringen daarvan meenemen in het besluit over gft inzameling bij de studentenhuisvesting.

Wat kun jij zelf doen?

 • Voorkom afval. Drink kraanwater in plaats van flesjes water
 • Koop producten met minimale verpakking. Koop je groenten en fruit onverpakt op de markt.
 • Hergebruik producten of zoek naar herbruikbare alternatieven
 • Composteer biologisch afbreekbaar afval (keukenafval)
 • Heb je toch afval? Gooi het in de juiste afvalbak. Als het afval goed gescheiden is, kan het beter gerecycled worden.