SEE programma

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

De UT wil op een goede manier invulling geven aan haar maatschappelijke rol door bewust om te gaan met energie, milieu en duurzaamheid. Om hier invulling aan te geven is zij gestart met het Sustainability, Energy & Environment (SEE) programma, een universiteitsbreed programma voor het beheer van de prestaties op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu.  

Hiermee wil de UT een blijvende vermindering van het verbruik van energie, grondstoffen en CO2-uitstoot bewerkstelligen door zowel organisatorische als technische maatregelen te nemen. De komende tijd werken we aan de opzet en organisatie van het programma. Hiervoor zijn een stuurgroep, klankbordgroep, ondersteuningsgroep en werkgroep ingericht. De ondersteuningsgroep zal het SEE-programma ontwikkelen en begeleiden door beleidsstukken voor te bereiden, prestaties te monitoren en evalueren, het besluitvormingsproces te begeleiden en te zorgen voor een goede communicatie naar alle belanghebbenden. De ondersteuningsgroep rapporteert aan de stuurgroep, waar de besluitvorming plaatsvindt. Na vaststelling door de stuurgroep werkt de werkgroep het programma verder uit op faculteits- en dienstniveau.

SEE programma animaties

We geven aan de hand van twee animaties uitleg over waarom we met het SEE programma zijn gestart en we laten zien hoe de structuur van de organisatie van het programma eruit ziet. 

Opmerking: het SEE-programma wordt momenteel geherstructureerd. Deze animaties worden bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven zodra dit is afgerond.

Waarom een SEE PROGRAMMa?

Waarom zijn we het SEE programma gestart? Bekijk deze animatie als je graag meer wilt weten.

de organisatiestructuur 

Hoe ziet de organisatiestructuur van het SEE programma eruit? Bekijk deze animatie om meer te weten te komen over de rollen en verantwoordelijkheden van de ondersteuninggroep, de stuurgroep en de werkgroep.  

Plannen & beleid

Contactgegevens organisatie SEE programma

SECRetaresse

Organisatie

Heb je vragen of ideeën? Mail naar sustainability@utwente.nl