De Universiteit Twente is gehuisvest op voormalig landgoed Drienerlo. Het terrein is 146 hectare groot met onder andere veel groen, kantoren, laboratoria, onderwijsruimten, winkels, sportfaciliteiten en woningen.

Onze campus is ook een thuis voor allerlei verschillende diersoorten. Er zijn onder andere meer dan 50 broedvogelsoorten (waarvan 3 bedreigde soorten), 5 vleermuissoorten, diverse kikkers, egels, eekhoorns en steenmarters.

 In het stedenbouwkundig plan voor de campus wordt onderscheid gemaakt tussen landschap, infrastructuur en bebouwing. Voor 1964 was het gebied deels landgoed en deels boerenlandschap. Onder de beeldkwaliteit van het landschap valt het behoud van boskwaliteit, contrast tussen boerenland (weide) en landgoed (park), historische waarde landschappelijke elementen (park, pinetum, bos en bomenlanen) en het open laten van groene ruimte.

 

initiatieven buiten op de campus

Buiten op het terrein zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om te verduurzamen. Hiertoe worden diverse initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld om de vervoersbewegingen te verminderen. Hieronder lichten we een aantal voorbeelden uit.

Bokashi

Bladafval op de campus wordt verzameld en gefermenteerd door middel van Bokashi (Japans woord voor “gefermenteerd organisch materiaal”). Organisch materiaal wordt gebruikt om de bodem te verrijken met micro-organismen. Bij het maken van Bokashi komt geen koolstof vrij in de vorm van CO2. Het is daarom een milieuvriendelijke manier om koolstof terug te geven aan de bodem en levert een enorme bijdrage aan een gezonde bodem.   


Organische bemesting en onkruidbestrijding 

De traditionele kunstmest is vervangen door organische bemesting (op basis van granen). De hoeveelheid schadelijke zouten wordt hiermee teruggedrongen. We bestrijden onkruid door middel van heet water of branden en maken dus geen gebruik van chemicaliën.Bredere maaiers en robotmaaiers op zonne-energie

Op onze campus is veel groen en specifiek ook veel gras. Om dit gras te maaien, gebruiken we enerzijds maaiers die breder zijn dan de standaard en robotmaaiers. Door bredere maaiers te gebruiken, beperken we het aantal bewegingen en daarmee de hoeveelheid brandstof.

Het gras op het sportveld en bij het zwembad wordt gemaaid door een robotmaaier. De maaier werkt op zonne-energie. De fijne grasresten die achterblijven op het veld fungeren als natuurlijke meststof.

Robot-grasmaaier opgeladen op zonne-energie

grasmaaier robot

Op onze campus is veel groen en specifiek ook veel gras. Om dit gras te maaien, gebruiken we enerzijds maaiers die breder zijn dan de standaard en robotmaaiers. Door bredere maaiers te gebruiken, beperken we het aantal bewegingen en daarmee de hoeveelheid brandstof.

Het gras op het sportveld en bij het zwembad wordt gemaaid door een robotmaaier. De maaier heeft een accu, dus er wordt geen brandstof verbruikt. Bij het sportveld is een laadstation op zonne-energie (de panelen staan bovenop het scorebord) en de maaier verdeelt de fijne grasresten over het veld als een natuurlijke meststof.


Cementloze betonstraatstenen

Voor de parkeerplaats bij gebouw de Hogenkamp zijn cementloze betonstraatstenen en trottoirbanden gebruikt. In plaats van cement worden geopolymeren gebruikt als bindmiddel. Deze keuze bespaart 29 ton CO2, een hoeveelheid waar anders 15 volgroeide bomen 40 jaar over zouden hebben gedaan. 

helofytenfilter in de koudecirkel

In de koudecirkel (het bassin voor gebouw Horst) bevindt zich ruim 10 miljoen liter water dat gezuiverd moet worden om corrosie en aanslag op de koelsystemen te voorkomen. Deze zuivering gebeurt door middel van een helofytenfilter. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofyten zijn planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien en kunnen zelf zuurstof naar hun wortels transporteren. 

Achter de Horst liggen twee velden met grind, zand en worteldoek waarop rietplanten zijn geplant. Het vuile water stroomt aan één kant het veld in en zakt door het grind. In de bodem worden de afvalstoffen omgezet in voedingstoffen voor de planten in het filter. Het water dat het filter verlaat is schoon genoeg om weer terug de koudecirkel in te gaan.

LAADPALEN

Op de campus kun je je elektrische auto opladen op verschillende plekken. Bij de huisartsenpraktijk en gebouwen Linde, Faculty Club, Spiegel, Garage en op P2 bij Cubicus vind je laadpalen. Om te kunnen opladen, heb je een laadpas nodig. De kosten bedragen € 0,25 per kWh. Op de website van NewMotion kun je zien waar de laadpalen precies staan en of de laadpalen in gebruik zijn. FLOW CAMPUS BIKE

Op verschillende locaties (station, voor de Coop, Witbreuksweg, O&O plein en Spiegel) kan je een fiets ophalen en terugzetten: een zogenaamd deelfiets-systeem. Je leest er meer over op de website van Enschede Fietsstad

OPLAADPUNTEN E-BIKES

Kom je met de elektrische fiets en wil je je fiets op de campus opladen? Er zijn in verschillende fietsenstallingen oplaadpunten voor elektrische fietsen. Bij gebouw Spiegel wordt je e-bike zelfs opgeladen door middel van zonne-energie.
Elektrische voertuig

Er rijden een aantal elektrische voertuigen rond op de campus. Zo maken bijvoorbeeld onze logistieke afdeling, schoonmaakbedrijf Asito en Krinkels, het bedrijf dat het groenonderhoud uitvoert, gebruik van elektrische auto’s/karren.