Het aantal deelnemers bij een toets wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen in Osiris.

Wanneer studenten zich hebben ingeschreven voor de module of voor een vak, zijn ze automatisch ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheid. Bij module onderwijs bepaalt de opleiding of een student deel mag nemen aan een herkansing/reparatie. Bij het master onderwijs dienen studenten zich apart voor een herkansing in te schrijven. Dit kan vanaf 40 dagen tot uiterlijk 14 dagen voor het tentamen.

Als de inschrijving gesloten is sturen wij de deelnemerslijsten naar module coördinatoren en naar docenten. Deze kunnen gebruikt worden als presentielijst en voor de cijferverwerking. Deze lijsten kunnen wij bij de cijferverwerking inlezen in Osiris.

Meer informatie over het aantal deelnemers en herkansingen kun je hier lezen.