Zie Tentamenbureau

Resultaatverwerking

Het Tentamenbureau draagt zorg voor de resultaatverwerking van alle opleidingen binnen de UT.*

Resultaten kunnen aangeleverd worden door module coördinatoren en docenten (met de bevoegdheid om te tekenen) in de vorm van een (digitaal) cijferbriefje of Excel cijferlijst. Alleen correct ingevulde en ondertekende cijferlijsten kunnen door het Tentamenbureau worden geaccepteerd en in Osiris worden ingelezen. Deelcijfers kunnen niet in Osiris verwerkt worden.

Correcties doorvoeren
Nadat een cijfer is ingevoerd, kan er een wijziging plaatsvinden. Bijvoorbeeld na een tentameninzage. De wijziging kan doorgegeven worden aan het Tentamenbureau. Dit kan door middel van een (digitaal) cijferbriefje met de opmerking "correctie". Ook een wijziging dient voorzien te zijn van een handtekening. Het Tentamenbureau zal de wijziging vervolgens doorvoeren in Osiris.

Meer informatie over het aanleveren van resultaten kun je hier lezen.

Handige links:

*Alle cijfers behalve voor PDeng, docenten (m-nummers), afstudeerders en deelnemers pilot Osiris Docent Module