UTFaculteitenBMSCentrumNieuwsNavigating the cross-contextual media landscape: Children's and adolescent's digital media use, development and (in)equality

Navigating the cross-contextual media landscape: Children's and adolescent's digital media use, development and (in)equality NWA Theme Youth and digitalisation - Grant

Het voorstel 'Navigating the cross-contextual media landscape: Children's and adolescent's digital media use, development and (in)equality' heeft een subsidie ontvangen van de Nederlandse Research Agenda (NWA Thema: Jeugd en digitalisering).

In een sterk consortium onder leiding van prof.dr. Liesbeth Kester, zal het centrum voor digitale inclusie (prof.dr. Alexander van Deursen, dr. Hanneke Scholten, en een promovendus) een belangrijke rol spelen in het bestuderen van kansengelijkheid voor jonge kinderen en vroege adolescentende in relatie tot toenemende digitalisering. Het project richt zich op de kinderen en jongeren (C&Y) van vandaag die ondergedompeld worden in digitale media als onderdeel van een groter medialandschap dat hen omringt in verschillende contexten. De Covid pandemie bracht ongelijke kansen aan het licht voor kinderen en jongeren bij het gebruik van digitale media. Er zijn hierbij verschillen in toegang tot digitale media, motivatie/vaardigheden om digitale media te gebruiken, en steun van belangrijke personen (bv. ouders/leerkrachten/peers). Inzicht in de mechanismen van digitale mediagebruik van kinderen en hun ontwikkeling, helpt om met empirisch onderbouwde manieren ongelijkheid te verminderen. Een beter begrip van deze mechanismen is vooral belangrijk tijdens overgangsperioden (d.w.z. van de kleuterschool naar de basisschool of de eerste jaren op de middelbare school). Tijdens deze periodes kunnen afwijkingen in de ontwikkeling de kansen van kinderen en jongeren sterk beïnvloeden. Ons doel is dat wetenschappers, ouders, professionals en C&Y's de mechanismen begrijpen die van invloed zijn op de relaties tussen C&Y's digitale mediagebruik en hun ontwikkeling en kansen. Bovendien willen we vaardigheden en instrumenten ontwikkelen om een positieve impact van C&Y's digitale mediagebruik op ontwikkeling en gelijke kansen te ondersteunen. Dit onderzoeksproject is innovatief omdat het rekening houdt met het volledige cross-contextuele medialandschap, de impact van digitaal mediagebruik op de (cognitieve, sociale en identiteits) ontwikkeling en op gelijke kansen bestudeert, longitudinale studies combineert met experimentele en/of ESM-studies voor inzicht in real-time processen in het dagelijks leven van adolescenten (met inbegrip van de rol van sleutelfiguren, individuele disposities en achtergrondfactoren in ontwikkeling), en een kennisketenbrede onderzoeksaanpak hanteert die fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek combineert met als resultaat geteste interventies/tools voor de praktijk.


Het project zal begin 2023 van start gaan en meer informatie volgt binnenkort.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)