Centrum voor digitale inclusie

Het aanbod van informatie- en communicatiediensten is voor het grootste deel naar internet verplaatst en offline alternatieven zijn steeds minder beschikbaar. Sociale media en content creatie nemen in het dagelijkse leven een belangrijke plaats in. Een groeiend aantal banen in alle industrieën en organisaties vraagt om digitaal vaardig personeel. De mogelijkheden van apparaten verbonden met internet - het Internet of Things - worden alsmaar uitgebreider door geavanceerde AI-toepassingen. Slechts enkele trends die benadrukken dat toegang tot internet nu en in een steeds digitalere toekomst een voorwaarde is voor participatie

Digitale inclusie betekent dat iedereen kan profiteren van de mogelijkheden van internet(technologie). Om partijen die als doel hebben digitale inclusie nastreven te ondersteunen - zowel internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal, - richt onderzoek in dit centrum zich op het identificeren en verklaren van onderliggende mechanismen, op het in kaart brengen van de voordelen en risico's van technologie, op het identificeren van groepen die dreigen buiten de boot te vallen, op het formuleren van beleidsmaatregelen en interventies, en op het evalueren van best practices. Vanuit een sterke wetenschappelijke basis tracht dit centrum antwoord te geven op vragen als: Hoe kunnen overheidsinstellingen ook moeilijke bereikbare groepen digitaal insluiten bij haar dienstverlening? Welke digitale vaardigheden heeft mijn personeel nodig en hoe kan ik deze verbeteren? Hoe kunnen ontwikkelaars van slimme apparaten ook minder vaardige gebruikers bedienen? Welke negatieve effecten heeft internetgebruik en bij wie komen deze het meeste voor? Wat betekent de overgang naar een complex AI-gedreven Internet of Things systeem voor gebruikers? Hoe dragen beleidsmakers zorg voor een maatschappij waarin iedereen de digitale vuchten kan plukken? 

Met meer dan 25 jaar onderzoekservaring in het digitale inclusie domein, een sterk internationaal onderzoeksteam en een basis op Universiteit Twente (people-first university of technology) worden antwoorden op deze en vele andere vragen gezocht. We gebruiken hierbij traditionele onderzoeksmethoden (zoals surveys, interviews, forcusgroepen) en nieuwe methoden die door de technische omgeving van de Universiteit Twente mogelijk worden gemaakt (eye tracking, virtual reality, digitale dagboeken, serious gaming, logdata, netwerkanalyse). 

Algemene leidraad voor het ontwikkelen van een digitale inclusie interventie
Door prof. dr. Alexander van Deursen

Ing Nederland Fonds en Centrum voor Digitale Inclusie starten promotieonderzoek naar digitale inclusie en armoede

De wereld om ons heen digitaliseert. Het internet biedt veel kansen. Echter, voor mensen die minder tot hun beschikking hebben is dit niet vanzelfsprekend.

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Adviesrapport over digitale vaardigheden dat toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft.