Centrum voor digitale inclusie

Het aanbod van informatie- en communicatiediensten is voor het grootste deel naar internet verplaatst en offline alternatieven zijn steeds minder beschikbaar. Sociale media en content creatie nemen in het dagelijkse leven een belangrijke plaats in. Een groeiend aantal banen in alle industrieën en organisaties vraagt om digitaal vaardig personeel. De mogelijkheden van apparaten verbonden met internet - het Internet of Things - worden alsmaar uitgebreider. Slechts enkele trends die benadrukken dat toegang tot internet nu en in een steeds digitalere toekomst een voorwaarde is voor participatie

Digitale inclusie betekent dat iedereen kan profiteren van de mogelijkheden van internet(technologie). Het realiseren van digitale inclusie is een belangrijke beleidsuitdaging. Om vanuit de wetenschap aan deze uitdaging bij te dragen richtten prof. dr. Alexander van Deursen (Universiteit Twente) en prof. dr. Ellen Helsper (London School of Economics and Political Science) het 'From digital skills to tangible outcomes' (DISTO) project op in 2012. In dit project worden barrières van online participatie in kaart gebracht en verschillen in uitkomsten van het gebruik van internet verklaard. Het DISTO project biedt projecten over de hele wereld conceptuele en methodologische middelen voor onderzoek naar digitale ongelijkheid. Het onderzoekscentrum digitale inclusie is gelieerd aan het DISTO project en werkt mee aan de ontwikkeling en afname van het DISTO instrumentarium.

Het onderzoekscentrum heeft als doel partijen die digitale inclusie nastreven te ondersteunen, zowel internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Vanuit een sterke wetenschappelijke basis tracht dit centrum antwoord te geven op vragen als: Hoe kunnen overheidsinstellingen ook moeilijke bereikbare groepen digitaal insluiten bij haar dienstverlening? Welke digitale vaardigheden heeft mijn personeel nodig en hoe kan ik deze verbeteren? Hoe kunnen ontwikkelaars van slimme apparaten ook minder vaardige gebruikers bedienen? Welke negatieve effecten heeft internetgebruik en bij wie komen deze het meeste voor? Wat betekent de overgang naar een complex Internet of Things systeem voor gebruikers? Hoe dragen beleidsmakers zorg voor een maatschappij waarin iedereen de digitale vuchten kan plukken? 

Met een sterk internationaal onderzoeksteam en een basis op een technische universiteit worden antwoorden op deze en vele andere vragen gezocht. We gebruiken hierbij traditionele onderzoeksmethoden (zoals surveys, interviews, forcusgroepen) en nieuwe methoden die door de technische omgeving van de Universiteit Twente mogelijk worden gemaakt (eye tracking, virtual reality, digitale dagboeken, serious gaming, logdata, netwerkanalyse).

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda
Adviesrapport over digitale vaardigheden dat toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft. 
De rol van en (ongelijke) toegang tot het internet in de Coronacrisis

In een landelijk onderzoek is de rol van internet tijdens de coronacrisis onderzocht. Lees hier waarom digitale ongelijkheid de pandemie erger maakt.