Centrum voor Digitale Inclusie

Laatste Nieuws

Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht

Het centrum

Het aanbod van informatie- en communicatiediensten is voor het grootste deel naar internet verplaatst en offline alternatieven zijn steeds minder beschikbaar. Sociale media en content creatie nemen in het dagelijkse leven een belangrijke plaats in. Een groeiend aantal banen in alle industrieën en organisaties vraagt om digitaal vaardig personeel. De mogelijkheden van apparaten verbonden met internet worden alsmaar uitgebreider door geavanceerde AI-toepassingen. Slechts enkele trends die benadrukken dat toegang tot internet nu en in een steeds digitalere toekomst een voorwaarde is voor participatie.

Digitale inclusie betekent dat iedereen kan profiteren van de mogelijkheden van internet(technologie). Om partijen die als doel hebben digitale inclusie nastreven te ondersteunen - zowel internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal, - richt onderzoek in dit centrum zich op het identificeren en verklaren van onderliggende mechanismen, op het in kaart brengen van de voordelen en risico's van technologie, op het identificeren van groepen die dreigen buiten de boot te vallen, en op het formuleren en implementeren van beleidsmaatregelen en interventies. Vanuit een sterke wetenschappelijke basis wordt antwoord gegeven op vragen als: Welke positieve en negatieve effecten heeft internetgebruik en bij wie komen deze het meeste voor? Hoe kunnen kwetsbare groepen digitaal worden ingesloten? Hoe kunnen ontwikkelaars van slimme apparaten ook minder vaardige gebruikers bedienen? Wat betekent de overgang naar een complex AI-gedreven Internet of Things systeem voor de vaardigheden van gebruikers? Hoe dragen beleidsmakers zorg voor een maatschappij waarin iedereen de digitale vruchten kan plukken? Met meer dan 25 jaar nationaal en internationaal onderzoek naar digitale inclusie, een sterk team geleid door internationale toponderzoekers op het gebied van digitale ongelijkheid, en een basis op Universiteit Twente worden antwoorden op deze en vele andere vragen gezocht. We gebruiken traditionele onderzoeksmethoden (zoals surveys, interviews, forcusgroepen) en nieuwe methoden die door de technische omgeving van de UT mogelijk worden gemaakt (eye tracking, virtual reality, digitale dagboeken, serious gaming, IoT logdata, netwerkanalyse).
 

Het centrum voor digitale inclusie werkt nauw samen met het DISTO project en heeft drie algemene focuspunten:

Uitgelicht

Trendrapport Digitale Inclusie: Kerncijfers en beleidsaanbevelingen
Door prof. dr. Alexander van Deursen

Ing Nederland Fonds en Centrum voor Digitale Inclusie starten promotieonderzoek naar digitale inclusie en armoede

De wereld om ons heen digitaliseert. Het internet biedt veel kansen. Echter, voor mensen die minder tot hun beschikking hebben is dit niet vanzelfsprekend.

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Adviesrapport over digitale vaardigheden dat toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft.