Our Master's programmes

Master's programme Public Management

More information about the study programme is available on the website of Public Management (Dutch only)

The management of government and other public organisations is subject to increasingly high demands.

A changing society confronts the government with new challenges to which it must respond and new conditions it has to meet. Finding answers in terms of policy and fulfilling the conditions in terms of democracy, effectiveness and efficiency test the internal performance of public organisations, particularly their management. To successfully complete its tasks, management has to integrate the various aspects of performance and ensure that work is carried out in a professional manner. Consequently, there is a growing need for multidisciplinary managers. The Master of Public Management (MPM) programme offers a multidisciplinary, analytical and creative approach to the issues and problems faced by managers in the public sector.

This programme for professionals is a parttime study for those who have a career in Public Management and has completed a higher education study.
The degree programme consists of six co-ordinated modules, each addressing a crucial aspect of public management. The first year addresses such themes as organisational management, financial management and policy management, the second year Information management, human resources management, politics and management.

Programme overview

Degree
Master Public Management
Certification: MPM
Duration
30 months
Full-time/part-time
Part-time
Language
Dutch taught
English taught
Starting date
20 September 2018
20 December 2018
Numerus fixus
There is a maximum of 25 study places
Accreditation
EAPAA

Related programmes

Below you find a list of educational programmes which are (closely) related to Master Public Management

Business Studies and Public Policy
CEO Master Course

De CEO Master Course biedt relevante kennis en actuele ontwikkelingen rond de rol van CEO, zijn directieteam, de organisatie en de externe omgeving.

Incompany Programma Risicomanagement

Een professionele organisatie steunt vanuit een groot aantal processen op een krachtig, integraal beleid omtrent risicomanagement en vraagt derhalve om een andere houding van professionals.

Master Risicomanagement

The part-time Master’s programme enables managers and professionals to realize their risk management ambitions with a strong organizational and management focus across the public and private sector.

Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw

In de Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw leert u omgaan met zowel bekende als onbekende managementuitdagingen. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Personal & Leadership Development

De Masterclass Personal & Leadership Development is gericht op uw persoonlijke leiderschapsstijl en de ontwikkeling hiervan.

Masterclass Risicomanagementcyclus

Deze masterclass zet de risicomanagementcyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Governance and State
Master Course Toekomstgericht Toezichthouden

De Master Course Toekomstgericht Toezichthouden brengt u alles wat u moet weten over de rol van toezichthouder en wat daarbij komt kijken.

Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw

In de Masterclass De Publieke Manager van de 21e eeuw leert u omgaan met zowel bekende als onbekende managementuitdagingen. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering

Na afronding is uw kennis en inzicht met betrekking tot financieel management en moderne bedrijfsvoering in uw organisatie vergroot en up-to-date.

Masterclass HR Management & Innovatie

De Masterclass HR-management & Innovatie koppelt actuele onderwerpen aan de klassieke thema’s vanuit theorie en praktijk van HRM.

Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering

De masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering brengt nieuwe ontwikkelingen in beeld en beproeft de bruikbaarheid. Leer ook kansen analyseren!

Masterclass Management Woningcorporaties

Als deelnemer aan de masterclass Management Woningcorporaties werkt u als leidinggevende, professional of potentiële manager bij een woningcorporatie.

Masterclass Organisatie & HR Management

State-of-the-art organisatie- en HRM- inzichten, concepten en instrumenten die relevant zijn in het openbaar bestuur.

Masterclass Publiek Opdrachtgeverschap

Alles wat u wilt weten over opdrachten geven in de publieke sector leert u in de masterclass Publiek Opdrachtgeverschap.

Masterclass Risicomanagement in de publieke sector

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector maakt de risicomanagement cyclus voor u inzichtelijk én direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Strategie, Beleid & Politiek

Democratische besluitvorming, de synergie en spanningsvelden tussen politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid, de 'wereld' van het beleid en van de rol(len) daarin.

Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling

Centraal in deze masterclass staat het leidinggeven aan strategische processen van een organisatie, of een organisatieonderdeel, in de publieke sector.

Chat offline (info)