CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

22 May 2012: Matchmaking Event Cybersecurity

SAVE THE DATE::::::::private:var:folders:15:zsc6d2zn4nx05gvfnxh25_fc0000gn:T:com.apple.mail.drag-T0x10b523640.tmp.Zm171q:image001.png

Matchmaking event cybersecurity
Dinsdag 22 mei 2012
Locatie: Malietoren in Den Haag
Vanaf 12:30 uur

De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I willen, in samenwerking met NWO en AgentschapNL, een impuls geven aan cybersecurity-onderzoek. Hiervoor hebben de partners 6,3 miljoen euro gereserveerd.

Op korte termijn wordt een tender georganiseerd. Deze tender zal nog voor de zomer worden gepubliceerd.

Middels de tender willen de departementen onderstaande beleidsdoelen ondersteunen:

  1. Verbeteren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur en -diensten.
  2. Anticiperen op toekomstige cybersecurity-uitdagingen in Nederland, door in te zetten op kennisontwikkeling gericht op preventie van cyberaanvallen en afwending van dreigingen.
  3. Stimuleren van de Nederlandse cybersecurity-economie en het bevorderen van innovaties in deze sector.
  4. Versterken en verbreden van onze kennis op het terrein van cybersecurity.

Binnen de tender zijn twee trajecten ontwikkeld voor enerzijds lange termijnonderzoek (via NWO) en anderzijds korte termijnonderzoek (via een SBIR oproep van Agentschap NL).

Om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen wordt er op dinsdag 22 mei vanaf 12.30 uur in de Malietoren te Den Haag een Matchmaking event georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Doel van de bijeenkomst is om tot gezamenlijke onderzoeksvoorstellen te komen.

Indien u geïnteresseerd bent, reserveer dan deze dag in uw agenda. Over een week ontvangt u het definitieve programma, de specifieke onderzoekthema’s en een matchmaking-formulier. Let op er is beperkt plaats, dus meldt u zich snel aan, zodra u de uitnodiging ontvangt.

Als de details van de tender bekend zijn wordt er, aanvullend op deze matchmaking een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit zal naar verwachting medio juni plaatsvinden. Als u op de hoogte wilt blijven van cybersecurity onderzoek meldt u zich dan aan voor de LinkedIn groep Cybersecurity Research Platform

Voor vragen over dit event kunt u contact opnemen met:
Inhoud event Eric van Pelt, eric.vanpelt@agentschapnl.nl
Logistieke vragen Naomi Messing, n.messing@nwo.nl 

Met vriendelijke groet,

Het organisatieteam
NWO en Agentschap NL

::::::::private:var:folders:15:zsc6d2zn4nx05gvfnxh25_fc0000gn:T:com.apple.mail.drag-T0x10b523640.tmp.agh5u1:image002.jpg::::::::private:var:folders:15:zsc6d2zn4nx05gvfnxh25_fc0000gn:T:com.apple.mail.drag-T0x10b523640.tmp.bfFIzt:image003.png