CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Prof. Franciska de Jong appointed as Member of the General Board of the Royal Library

PRESS RELEASE

Den Haag, 3 november 2009

Nieuw lid Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek

Prof. dr. F.M.G. (Franciska) de Jong is door minister R.H.A. Plasterk van OCW per 1 november 2009 benoemd tot lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zij volgt mw. dr. B.E. van Vucht Tijssen op, die sinds 1999 lid van het ABC is geweest. De leden mr. drs. L.C. Brinkman (voorzitter) en mr. H.J. Bruggink zijn voor een tweede periode van vijf jaar herbenoemd.

Franciska de Jong  
Prof. De Jong is hoogleraar Taaltechnologie aan de Universiteit Twente en managing director van de Erasmus Studio (Erasmus Universiteit /KNAW). De expertise die prof. De Jong inbrengt, sluit goed aan bij Europees onderzoek dat de KB uitvoert. Taaltechnologische toepassingen bij het doorzoekbaar maken van grote tekstcorpora voor de geesteswetenschappen zijn van vitaal belang voor de bruikbaarheid van gedigitaliseerd materiaal.

De Koninklijke Bibliotheek (KB)
De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en speelt een belangrijke rol in de wetenschappelijke informatie-infrastructuur. De KB ontwikkelt digitale diensten en producten voor onderzoekers, docenten, studenten en cultureel geïnteresseerden en biedt online toegang tot alles wat in Nederland wordt gepubliceerd (www.kb.nl). Grote internationale uitgevers hebben met de KB als beheerder van het (inter)nationale e-Depot overeenkomsten gesloten om wetenschappelijke digitale publicaties voor komende generaties toegankelijk te houden. Via digitalisering van bijvoorbeeld historische kranten en andere oude Nederlandse publicaties stelt de KB steeds meer oorspronkelijk Nederlands materiaal ter beschikking van onderzoek en onderwijs. Daarnaast brengt de KB het nationale erfgoed uit haar Bijzondere Collecties onder de aandacht door tentoonstellingen, bijzondere evenementen, webexposities en via Het Geheugen van Nederland (www.hetgeheugenvannederland.nl).

 -------------------------------------------------------

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. G. M. van Trier
Directiesecretaris
070-3140463
gerard.vantrier@kb.nl