CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Versterking van Europese concurrentiepositie in ICT

Nederlandse deelnemers zijn Philips, de drie technische universiteiten, TNO-ICT, Novay, CWI en ESI.

EIT ICT Labs Knowledge Innovation Community
Het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) in Boedapest heeft EIT ICT Labs uitgekozen om Europa een leidende rol in ICT te bezorgen. EIT ICT Labs is een consortium van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in Nederland, Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk. Deze uitverkiezing is een indirect uitvloeisel van het Lissabonakkoord uit 2000, waarin de Europese leiders afspraken om de Europese Unie tot de meest concurrerende en innovatie kenniseconomie van de wereld te maken.

Het EIT stelt gedurende zeven jaar, met mogelijkheid tot verlenging, maximaal 22 miljoen euro per jaar beschikbaar aan het consortium. Het geld zal worden besteed aan onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en het naar de markt brengen van innovatieve ICT-producten en –diensten. Andere doelstellingen zijn versnellen van de groei van spin off-bedrijven, aantrekken van internationaal toptalent en in het algemeen bevorderen van economische groei en werkgelegenheid.

EIT ICT Labs is een netwerk dat vijf fysieke locaties telt. In Nederland is dat de High Tech Campus in Eindhoven. De andere locaties zijn Berlijn, Helsinki, Parijs en Stockholm. De Nederlandse deelnemers in het consortium zijn Philips, het Nederlands Instituut voor Research naar ICT (3TU.NIRICT) – waarin al het ICT-onderzoek van 3TU, het samenwerkingsverband van de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente is ondergebracht – en Novay (Enschede, het vroegere Telematica Instituut), TNO-ICT, CWI (Amsterdam) en ESI (Eindhoven). De Nederlandse bijdrage aan het consortium wordt gecoördineerd door de wetenschappelijk directeur van CTIT en 3TU.NIRICT, prof. Peter Apers.

Innovaties in de ICT zullen sneller gecreëerd en getest worden, zodat de tijd tussen innovatie en beschikbaarheid op de markt sterk wordt verkort. Academische opleidingen worden vanaf het begin gecombineerd met diepgaande kennis van industrieel onderzoek en ontwikkeling en innovatie, zodat professionals ook ondernemende vaardigheden ontwikkelen. Ook worden multidisciplinaire netwerken gevormd van onderzoekers en ingenieurs met economen, sociale wetenschappers en industrieel ontwerpers. Het netwerk van de vijf co-locaties biedt de mogelijkheid om innovaties beter af te stemmen op een brede Europese markt. De alomtegenwoordigheid van ICT en de groei van zowel aantal als soorten toepassingen leidt er immers toe dat veel mondiale vraagstukken van tegenwoordig alleen zo werkelijk aangepakt kunnen worden.

Meer informatie kunt u vragen aan
Iddo Bante, CTIT, Universiteit Twente
Tel: 053 489 3998
Mob: 06 5151 7191
Email: I.Bante@utwente.nlCTIT Website