CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Roel Reintsema – in memoriam

Roel Reintsema – in memoriam

Roel Reintsema
Op 7 maart jongstleden overleed Roel Reintsema, de business developer van CTIT. Roel was sinds 2005 verantwoordelijk voor de ondersteuning van het management van een flink aantal jonge bedrijven die in de afgelopen jaren zijn gestart vanuit CTIT. Met zijn enorme drive en aanzienlijke ervaring in het opzetten en ontwikkelen van jonge bedrijven, wist hij in de afgelopen jaren CTIT landelijk een duidelijk leidende positie te geven op het gebied van spin-offs. Zijn ervaring had hij door zijn carrière heen opgebouwd in verschillende rollen en posities, in periodes van groei en tegenslag. Wat opviel, en wat Roel in zijn werk bij ons altijd toonde, was zijn energie en toekomstgerichtheid: grijp je kans, maak er wat goeds van, streef naar vooruitgang. Toen zich twee jaar geleden een bedreigende ziekte openbaarde, was dezelfde vechtlust en toekomstgerichtheid zijn uitgangspunt. Roel was geen jongen om bij de pakken neer te zitten, maar pakte ook zijn ziekte ondernemend aan. Dat heeft hem lange tijd veel energie gegeven, totdat hij de strijd uiteindelijk heeft moeten opgeven.

We hebben fantastisch samen kunnen werken. CTIT, Kennispark en de bedrijven die hij ondersteunde zullen hem missen. Twente heeft een ervaren ondernemer verloren. We wensen zijn vrouw Gaby en de kinderen alle sterkte in deze moeilijke tijden.

Peter Apers en Iddo Bante – CTIT
Kees Eijkel – Kennispark