CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Five ICT Innovation platforms officially acknowledged

Persbericht ICTRegie, het Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en –innovatie

Vijf ICT-Innovatieplatforms officieel erkend

Op uiteenlopende terreinen hebben ICT-onderzoekers en gebruikers samenwerkingsverbanden opgezet in de vorm van ICT-Innovatieplatforms (IIPs). ICTRegie heeft nu de eerste vijf IIPs officieel het predikaat ‘een door ICTRegie erkend IIP’ verleend. Deze erkenning levert de platforms extra financiële en organisatorische ondersteuning op vanuit ICTRegie voor het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksagenda’s.

Een ICT-Innovatieplatform is een samenwerkingsverband van ICT-wetenschappers, ‑bedrijfsleven en eindgebruikers. Een IIP is gericht op een bepaald (economisch, maatschappelijk of technologisch) thema. Voor veel platforms geldt dat naast ICT-ers ook andere disciplines eraan deelnemen. Deelnemers aan het platform formuleren binnen zo’n thema gezamenlijk de belangrijkste onderzoeksvragen en stellen een strategische onderzoeksagenda op.

De eerste vijf officieel erkende IIP’s zijn, in alfabetische volgorde:

 1. Create (creatieve industrie)
  Dit platform omvat onderwerpen als gaming, social software, kunstmatige intelligentie, ontsluiting van cultureel en persoonlijk erfgoed, nieuwe media, wearables en ambient technologie.
 2. Health Support
  Dit platform wil met gebruik van innovatieve ICT-oplossingen een kwalitatief betere zorg mogelijk maken, die ondanks de toenemende vergrijzing voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.
 3. Intelligente Communicatie
  Het IIP Intelligente Communicatie wil onderzoek, innovatie en ontwikkeling in Nederland op het gebied van innovatieve communicatieoplossingen ondersteunen.
 4. Mobiliteit als ICT-systeem (MAIS)
  MAIS is gericht op het bevorderen van innovatie en onderzoek naar ICT en Mobiliteit door het verenigen van ICT en mobiliteitsnetwerken en de realisatie van een open informatie architectuur voor de inwinning en gebruik van verkeersinformatie.
 5. Veilig Verbonden
  Dit IIP heeft als primair doel het onderzoek op het terrein van de ICT security en privacy in Nederland te versterken, uit te bouwen en meer aan te laten sluiten bij vragen vanuit industrie, marktpartijen en eindgebruikers.

Een officieel erkend ICT-Innovatieplatform heeft recht op een vergoeding om zich te organiseren, bijeenkomsten te houden, een onderzoeksagenda te ontwikkelen en te publiceren. In de loop van 2008 verwacht ICTRegie meer aanvragen te ontvangen. Toetsing geschiedt aan de hand van criteria bijeengebracht in een raamwerk voor IIP’s, dat op de ICTRegie website te vinden is. Aspirant IIP’s met serieuze plannen om krachten te bundelen, kunnen ook al in de oprichtingsfase ondersteuning krijgen.

ICTRegie verwacht veel van de op te leveren onderzoeksagenda’s, en zal deze samenbrengen in een nationaal kader voor ICT-onderzoek en zich vervolgens sterk maken voor de uitvoering daarvan.

Voor meer informatie:

zie: www.ictregie.nl/iip.
of bij J.P. Barthel, hoofd bureau ICTRegie
tel. 070 344 0712, e-mail: barthel@ictregie.nl

Een officieel erkend IIP is te herkennen aan het volgende logo: