CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Deadline NWO Open Competitie: 1 September

NWO Exacte Wetenschappen organiseert jaarlijks een Open Competitie waarbij het onderwerp van onderzoek vrij staat. Hierin kunt u subsidieaanvragen indienen voor onderzoeksprojecten uit te voeren door OIO´s, postdocs en/of ondersteund personeel (bijvoorbeeld programmeurs).

De Open Competitie incl. kleine en middelgrote apparatuur is bestemd voor de beste wetenschappelijke projectvoorstellen zonder thematische randvoorwaarden. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor tenminste een van de disciplines astronomie, informatica of wiskunde. De Open Competitie omvat een apart compartiment voor het indienen van Toegepaste Wiskunde voorstellen.

Wat kan aangevraagd worden? Onderzoeksvoorstellen zonder programmatische randvoorwaarden, waaronder Toegepaste Wiskunde voorstellen, tot een maximum van k€ 450, inclusief eventuele projectgebonden apparatuur en/of additioneel reisbudget. Investeringsvoorstellen voor apparatuur tussen de k€ 40 en k€ 900

Deadline: 1 september 2005

Meer informatie is beschikbaar op: http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOP_5U2LBW?opendocument