CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Deadline Casimir: 1 September

Tot 1 september 2005 is het Casimirprogramma geopend. Het Casimirprogramma stimuleert onderzoekers van kennisinstellingen om onderzoek te doen bij bedrijven en stimuleert R&D-ers van bedrijven om onderzoek te verrichten aan universiteiten of HBO instellingen. Er is dit jaar drie miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

Doel:
Doel van het Casimir-programma is de mobiliteit van onderzoekers te vergroten en meer uitwisseling van onderzoekers tot stand brengen tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen.

Kern van het programma is om (bèta en techniek) onderzoekers van publieke kennisinstellingen tijdelijk bij bedrijven te laten werken, en vice versa. Mobiliteit en de mogelijkheid de loopbaan als onderzoeker tijdelijk op een andere plek voort te zetten maken de onderzoeksbaan immers aantrekkelijker en veelzijdiger. Dat verhoogt de aantrekkingskracht van onderzoeksbanen en verbetert de arbeidsmarktkansen van onderzoekers.

Aanvraagprocedure
Iedere aanvraag moet worden ingediend door een trio bestaand uit:

  • een getalenteerde afgestudeerde of onderzoeker bij een kennisinstelling of bedrijf in Nederland,
  • een vertegenwoordiger van een bedrijf,
  • een vertegenwoordiger van een kennisinstelling.

Wat kan aangevraagd worden
Het toegekende budget per voorstel bedraagt maximaal 160.000 euro en dient uitsluitend als dekking van de personele kosten. Overige kosten komen voor rekening van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. De totale projectkosten dienen tenminste twee maal zo hoog te zijn als de personele kosten.

Let op: Mogelijk worden de IPR voorwaarden voor bedrijven verscherpt i.v.m. regelgeving vanuit Brussel.

Meer informatie is beschikbaar op: http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOP_69GLQX