CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Toetreding besturen NWO

Per 1 september j.l. zijn Franciska de Jong en Peter Apers toegetreden tot respectievelijk het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO.

NWO kent acht van dit soort wetenschapsgebieden. De gebiedsbesturen verstrekken subsidies, veelal binnen onderzoeksprogramma's, speciaal voor onderzoekers uit hun specifieke disciplines. De gebieden hebben daartoe eigen budgetten, een eigen gebiedsbestuur en gebiedsdirectie. Daarnaast werken de gebiedsbesturen samen om multidisciplinaire onderzoeksprogramma's te financieren.