CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

IOP Generieke Communicatie open call en bijeenkomst

Symposium ‘Man on the moon’

IOP Generieke Communicatie

Datum: Woensdag, 29 september 2004
Locatie: Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen
Organisator: IOP Generieke Communicatie
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via www.senter.nl/iop-gencom

Doel
De tweede tender van het IOP Generieke Communicatie gaat van start. Uiterlijk 29 oktober moeten alle verkorte projectvoorstellen hiervoor binnen zijn. Het Ministerie van Economische Zaken stelt in deze tender € 2,7 miljoen beschikbaar. Tijdens het symposium Man on the moon worden deelnemers in staat gesteld gezamenlijke projectideeën te genereren.

Doel van het IOP Generieke Communicatie is om door onderzoek een aandeel te leveren in de ontwikkeling van de generieke communicatie-infrastructuur die dienstenverlening ondersteunt in de privé-omgeving zoals thuis en in de auto. Het nationale onderzoeksprogramma Freeband Communications en het Europese Zesde Kaderprogramma leveren eveneens een aanzienlijke inspanning over de volle breedte van dit onderzoeksgebied. Hierdoor kan het IOP Generieke Communicatie kiezen voor innovatiegerichte onderzoeksprojecten met een scherpere focussering. De commissie heeft daarom ingezet op twee hoofdthema’s: Home Services Provisioning Platforms en Broadband Wireless Inhouse Infrastructures. Het IOP Generieke Communicatie verwacht twee à drie grote projecten te subsidiëren, waar elk 3-5 onderzoekers werkzaam zijn. De tweede tender richt zich op het leveren van ‘proof of concept’ voor generieke infrastructuren in de privé omgeving. Vandaar de titel ‘Man on the moon’.

Voorlopig programma
12.15 uur   Inlooplunch
13.15 uur   ‘Man on the moon’, prof. dr. ir. L.J.M. Nieuwenhuis, voorzitter van het IOP GenCom
13.30 uur   Inhouse Infrastructures, spreker uit de industrie
14.00 uur   Home Services: dr. ir. F. den Hartog, TNO Telecom
14.30 uur   Pauze
15.00 uur   Workshop Home Services Provisioning Platforms
15.00 uur   Workshop Broadband Wireless Inhouse Infrastructures
16.00 uur   Borrel

Communicatie speelt een steeds belangrijkere rol in en rond het huis. De privé-omgeving van mensen omvat vele (draagbare) netwerkjes in huis, buitenshuis en in de auto. Naast telefonie en kabel-TV krijgen steeds meer huishoudens breedband. Maar denk ook aan systemen die automatisch het licht aan doen, de garagedeur openen of zelfs de favoriete muziek van de bewoner opzetten. Wetenschappers verwachten dat iedereen in het jaar 2010 gemiddeld 100 van die slimme computerapparaatjes voor zich heeft werken. Een inhouse Service Provisioning Platform helpt in het efficiënt en effectief introduceren en beheren van nieuwe complexe multimediale diensten in en om het huis.

Aanmelden
U kunt zich voor het symposium aanmelden via www.senter.nl/iop-gencom. U kunt uw voorkeur voor één van de twee workshops aangeven. Er is plaats voor maximaal 120 deelnemers.

Via de website www.senter.nl/iop-gencom blijft u op de hoogte. Het belooft een boeiende dag te worden. Deelname aan het symposium is gratis.

Namens het IOP Generieke Communicatie hoop ik u dan ook op 29 september in Nijmegen te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Hans Bisseling
Programmacoördinator IOP Generieke Communicatie

Het Innovatiegericht Onderzoeksprogramma (IOP)
De overheid wil de onderzoekswereld toegankelijker maken voor het bedrijfsleven en contacten tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld verbeteren en intensiveren. Een IOP geeft subsidie aan innovatiegerichte technologische onderzoeksprojecten bij universiteiten en (non-profit) onderzoeksinstellingen, die aansluiten bij de (lange termijn) behoeften van het bedrijfsleven. IOP’s betrekken het bedrijfsleven bij onderzoeksprojecten, kennisoverdracht en netwerkactiviteiten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de organisatie van het IOP uitbesteed aan SenterNovem.