CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Nieuwe regeling samenwerkingsprojecten (IS)

1 Maart a.s. is er een Senter-voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS). Vanaf die datum kunnen ook aanvragen worden ingediend. IS vervangt drie oude regelingen: Technische Ontwikkelingsprojecten (TOP), Technologische samenwerking (TS) en Economie, Ecologie & Technologie (EET). IS is bedoeld voor samenwerkingsprojecten van ondernemingen en kennisinstellingen met een looptijd van maximaal 4 jaar. Het subsidiepercentage varieert van 50% voor onderzoek tot 25% voor ontwikkeling. Er is een bonus van 10% als de in het project betrokken onderneming tot het MKB behoort; er is een bonus van 10% voor projecten waarin een partner uit een andere EU-lidstaat netrokken is. Nieuw is ook dat er aparte subsidies komen voor haalbaarheidsstudies van MKB’s.

Er komt ook een nieuwe regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten Opkomende Markten. Deze is bedoeld voor samenwerkingsprojecten met partners in een van de volgende landen: Brazilië, China, India, Indonesië, Maleisië, Thailand, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

De deadlines voor beide regelingen sluiten op 29 april, 2 juli, 3 september en 3 december. Subsidies voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 1 september doorlopend worden aangevraagd.

Meer info: http://www.senter.nl/samenwerking