CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Invitation for the ICT Kenniscongres 2003 (August 2003)

Geachte CTIT-relatie, 


Een mobiel service platform voor de gezondheidszorg waarmee locatie-onafhankelijke continue monitoring van vitale lichaamsfuncties mogelijk is; retrieval van actueel TV nieuws via spraakherkenning; de grootste WLAN / WiFi hotspot van Europa; 'Mission Impossible Twente' voetbal met tien autonome mini-robots om ontwerpmethoden voor embedded systemen te verbeteren; gebruik van Virtual Reality modellen door beginnende chirurgen voor het inbrengen van stents in bloedvaten; self-organizing en energie-efficiënte sensor netwerken, web-architectuur voor mobiele diensten die automatisch afgestemd worden op de plaats en profiel van de gebruiker.

Evenals in 2001 en 2002 zal het CTIT ook donderdag 4 en vrijdag 5 september 2003 tijdens het derde ICT Kenniscongres in Den Haag (http://www.ictkenniscongres.nl) via diverse presentaties en demo's tonen hoe wij invulling geven aan onze doelstelling een wetenschappelijke brug te slaan tussen twee werelden: onderzoek naar ICT systemen en toepassingen.

Deze combinatie van technologie- en toepassingengeoriënteerd ICT onderzoek plaatst het CTIT in een unieke positie. Dat het instituut daardoor een interessante samenwerkingspartner is, blijkt o.a. uit het feit dat, van alle Nederlandse universiteiten, de Universiteit Twente participeerde in het hoogste aantal toegekende onderzoeksprojecten binnen het IST (Information Society Technologies) programma van het 5e Kaderprogramma van de Europese Unie.

Wij nodigen u van harte uit om onze stands (1601 tot 1608) op de Kennismarkt van het ICT Kenniscongres te bezoeken. Enthousiaste onderzoekers zullen u graag informeren over onze expertise en faciliteiten om te ontdekken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Indien gewenst kunt u dan tevens het nieuwe CTIT Progress Report 2002 in ontvangst nemen.

Wilt u het Progress Report liever opgestuurd krijgen, neem dan s.v.p. contact op met Anja Tanke (a.m.tanke@utwente.nl, tel. 053-489 8031). Vanzelfsprekend kunt u ook via onze vernieuwde website (CTIT home) altijd geïnformeerd blijven over onze laatste projecten en doorbraken.

Graag tot 4 of 5 september a.s. in Den Haag,
met vriendelijke groet,

prof.dr. Peter M.G. Apers, wetenschappelijk directeur
drs. Iddo Bante, zakelijk directeur