CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2011-07 eOverheid vanuit Gebruikersperspectief

Meer informatie: Lidwien van de Wijngaert

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar het gebruik van elektronische overheidsdiensten in 2010. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2006. Toen was het de eerste keer dat er vanuit het perspectief van de burger onderzoek werd gedaan naar het gebruik van online overheidsdiensten. In beide onderzoeken gaat het om de motivatie en het gedrag van burgers ten aanzien van het gebruik van de elektronische diensten van Nederlandse overheid. Zowel in 2006 als in 2010 is het gebruik en de bereidheid tot het gebruik van de belangrijkste diensten op gemeentelijk en landelijk niveau onderzocht.

Meer weten?

Klik hier om het rapport te downloaden