CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2011-01 Samenwerking CFES en SONIC

Meer informatie: Willem Pieterson

Op maandag 24 januari tekende Prof. Dr. Jan van Dijk van het Center for e-Government Studies een Memorandum of Understanding voor samenwerking van het CFES met Prof. Dr. Noshir Contractor van de 'Science of Networks in Communities' (SONIC) onderzoeksgroep van Northwestern Universiy (Chicago, Il.)

Samenwerking

Doel van de samenwerking is de researchexpertise van het CFES te combineren met de kennis van SONIC, het begrijpen en inzetten van netwerken. De samenleving verandert snel en een van de meest prominente veranderingen daarin is het toenemd genetwerkte karakter van de maatschappij. Ook de overheid verandert hierin mee. Voorbeelden van netwerken in de context van overheid zijn legio:

- Networken van samenwerkende overheidsorganisatie (bijvoorbeeld in ketens)

- Communicatienetwerken tussen burgers, bedrijven en de overheid.

- De rol van intermediairen in netwerken van de overheid.

- Open data netwerken

De genetwerkte overheid is complex en onderzoek en theorieën binnen dit domein zijn schaars. Deze schaarste wordt alleen maar groter door de opkomst van sociale media (web2.0) die bijdragen aan de netwerkvorming van communicatiepatronen. Er is dan ook weinig kennis over dit terrein en de effecten ervan op het individu, de organisatie en de maatschappij. De samenwerking tussen het CFES en SONIC can een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis binnen dit domein.

De samenwerking heeft de volgende missie:

De SONIC/CFES samenwerking combineert sociale netwerk theorieën, methoden en toepassingen met kennis uit het e-Government domein om de netwerkoverheid te begrijpen en verbeteren.

De onderzoeksgroepen zullen kennis gaan uitwisselen, fondsen gaan verwerven voor (internationaal vergelijkend) onderzoek, gezamelijke publicaties uitbrengen en werken aan een onderwijsprogramma op het gebied van netwerken binnen de overheid.

De website van SONIC: sonic.northwestern.edu