CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-04 Masterclass Management van eGovernment

Meer informatie: Miriam Iliohan

Masterclass Management van eGovernment

De publieke sector maakt steeds meer gebruik van informatie- en communicatietechnologie: de overheid wordt een elektronische overheid. Maar wat zijn precies de (on)mogelijkheden? En welke zijn voor uw organisatie geschikt? Hoe maakt u zo optimaal gebruik van de beschikbare technologie? En hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie over voldoende kennis beschikt?

Om deze, en andere vragen te beantwoorden en uw vaardigheden als (informatie-) manager verder te ontwikkelen biedt de Universiteit Twente een intensieve en praktijkgerichte cursus waarin alle onderdelen van eGovernment aan bod komen. In vijf seminars van elk twee dagen is er aandacht voor onder meer de stand van zaken, de trends, de gevolgen, de implementatie van IT-Projecten, technische kennis en vooral het nut van informatie- en communicatietechnologie voor uw organisatie.

Een masterclass op academisch niveau

De Universiteit Twente doet al jarenlang onderzoek naar de elektronische overheid. Dit gebeurt op technisch gebied, maar ook in sociaal en bestuurlijk opzicht. De Masterclass Management van eGovernment biedt u op een snelle en toegankelijke manier de allernieuwste inzichten.

Voor wie

De Masterclass is bestemd voor hoge(re) en middenmanagers bij Rijk, provincie, gemeente en publiek-private instellingen die betrokken zijn bij de elektronische overheid. De Masterclass is ook bedoeld voor CIO’s, informatiemanagers en andere professionals in ICT-afdelingen, beleidsmedewerkers en managers betrokken bij projecten van de elektronische overheid.

Als u zich in dit profiel herkent en u bent minimaal op Hbo-niveau opgeleid, dan is deze Masterclass voor u.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Mriam Iliohan

T: 053-4894104

E: m.iliohan@utwente.nl

De brochure van de masterclass is hier te downloaden.

Direct inschrijven kan hier