CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-03 Trendrapport Computers en Internet 2009

Meer informatie: Alexander van Deursen

Download hier het volledig rapport

Samenvatting van het onderzoek

Het programma Digivaardig & Digibewust wil bijdragen aan een optimaal gebruik van computers en het internet door de Nederlandse bevolking. Om dit te bereiken moeten deze media algemeen toegankelijk zijn voor iedereen. Bovendien moet men vaardig genoeg zijn om de computer en het internet naar eigen behoefte en op een veilige manier te gebruiken. Als dit het geval is heeft men de technologie zich volledig toegeëigend. Het alleen maar hebben van toegang of van apparaten is niet voldoende om volledig in de informatiesamenleving te kunnen participeren. De hoofdtrend van de afgelopen tien jaar is dat het probleem van de fysieke toegang geleidelijk is opgelost, maar dat de problemen en de ongelijkheden in de vaardigheden en in het gebruik zijn toegenomen. Dit rapport richt zich op de verschillende fasen die iemand moet doorlopen om volledig toegang tot computers en het internet te verkrijgen. Hierbij worden cijfers op zowel Europees als Nationaal niveau verzameld met als doel trends te signaleren die weergegeven hoe het met de toe-eigening van het computers en het Internet is gesteld.