CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-03 Scenario's voor intermediaire e-overheidsdiensten voor bedrijven

Meer informatie: Marc ter Hedde

Download hier het volledig rapport

Samenvatting van het onderzoek

Met subsidie van de Alliantie Vitaal Bestuur heeft het Center for e-Government Studies van de Universiteit Twente een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toekomstige rol van intermediaire dienstverleners in Nederland bij de verdere vormgeving van de elektronische overheid. Daarbij ligt de focus op de elektronische overheidsdienstverlening aan bedrijven, oftewel intermediaire e-overheidsdiensten voor bedrijven.