CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

Tije, Msc. Sanne ten

ten Tije, Sanne, MSc

Photo on 2012-04-06 at 16

Onderzoeker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

:

s.tentije@utwente.nl

 

 

 

 

Expertise

e-Government vanuit gebruikersperspectief

Social media (focus op overheid)

Kanaalkeuze van burgers bij overheidsdienstverlening

Netwerkanalyse (organisaties en burgers)

 

Onderzoeksprojecten

Enovatief - in opdracht van de Gemeente Enschede

In het kader van samenwerkingsprogramma Enovatief (partners Saxion, Novay en Gemeente Enschede) is een viertal onderzoeken uitgevoerd. 1. Netwerkanalyse van organisaties in Enschede-Zuid (n= 35). Netwerkanalyse van de communicatie tussen burgers en organisaties in Enschede Zuid (n= 344). Survey betreffende kennis over, gebruik van, en attitude t.o.v. social media en apps en behoefte van burgers aan verschillende media voor gemeentelijke dienstverlening en communicatie (n=2134, EnschedePanel, representatieve steekproef Enschede). 4. Pilot van Enschede053.hyves.nl, effectmeting (n=30) en contentanalyse.

Overheid 2.0 incentives van burgers

Landelijk onderzoek naar social media en de kansen voor eparticipatie vanuit het perspectief van de burger. Uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Vitaal Bestuur (samenwerking Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen). De presentatie is te vinden op www.cfes.nl

eOverheid vanuit gebruikersperspectief

Landelijk onderzoek naar het gebruik kansen voor eparticipatie vanuit het perspectief van de burger. Uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Vitaal Bestuur (samenwerking rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen). Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2006. Toen was het de eerste keer dat er vanuit het perspectief van de burger onderzoek werd gedaan naar het gebruik van online overheidsdiensten. In beide onderzoeken gaat het om de motivatie en het gedrag van burgers ten aanzien van het gebruik van de elektronische diensten van Nederlandse overheid. Zowel in 2006 als in 2010 is het gebruik en de bereidheid tot het gebruik van de belangrijkste diensten op gemeentelijk en landelijk niveau onderzocht.

Het rapport is te vinden op www.cfes.nl

Overheid 2.0 incentives van burgers

Landelijk onderzoek naar social media en de kansen voor eparticipatie vanuit het perspectief van de burger. Uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Vitaal Bestuur (samenwerking rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen). De presentatie is te vinden op www.cfes.nl

Balans in benchmarking

Onderzoek naar de stand van zaken in het Nederlandse benchmarklandschap en een advies over welke kansen voor verbetering er zijn. Met speciale aandacht voor het klantperspectief, dat vaak een ondergeschoven kindje is in benchmarkonderzoek. Daar wordt met name uitgegaan van het aanbod. Het onderzoek laat zien dat er grote behoefte is bij gemeenten aan meer regie rondom benchmarking van dienstverlening in Nederland. Uitdaging is om de balans te vinden tussen de belangen van afnemers, uitvoerders en de landelijke overheid. Het rapport is te vinden op www.cfes.nl

Gepast betalen. De diffusie van eFactureren in Nederland

Landelijk onderzoek naar de diffusie van eFactureren onder ondernemers in Nederland. Op dit moment wordt bij 9% van de bedrijven elektronisch gefactureerd. Ook geeft het rapport aan welke factoren van invloed zijn op de adoptie van eFactureren. Op basis van dat inzicht wordt een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de manier waarop de overheid eFactureren kan stimuleren. Ook wordt de rol van de overheid als launching customer besproken. Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport is te vinden op www.cfes.nl

Workshops

Workshop Enovatief

Workshop voor gemeentemedewerkers uit heel Nederland over social mediagebruik en mediabehoefte van inwoners in Enschede.

Workshop Reclassering

Samen met Lidwien van de Wijngaert

Workshop voor Reclasseringsmedewerkers over social media als onderdeel van het palet aan keuzemogelijkheden, met name aandacht voor taak-media fit. Fundament: media richness theorie.

Webmasterclass Cascadis

Samen met Bas Aalpoel (Parantion)

Workshop over het verrichten van onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) en data-analyse door gemeentes.