CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

Center for e-Government Studies

Welkom op de Website van het Center for e-Government Studies.

Het Center for e-Government Studies (CFES) doet wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische overheid. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit adviezen aan overheidsdiensten, besturen en politieke vertegenwoordigers op alle niveaus: internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Daarmee wil het Center een bijdrage leveren aan de omvorming van de overheid van een aanbodgerichte regulator naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven.

Het onderzoek naar de dienstverlening van de overheid wordt gedaan vanuit een gebruikersperspectief. Het doel is om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en gedragingen van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd doet het Center onderzoek naar de interne organisatie- en communicatieprocessen van de overheid in een netwerkomgeving. Samen dragen deze inzichten bij aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT bij de Nederlandse overheid.

Het CFES is op 28 mei 2009 geopend door Staatssecretaris Ank Bijleveld. Het CFES staat onder leiding van Prof. Dr. Jan van Dijk.