Intellectueel
eigendom

In sommige gevallen is het mogelijk om de resultaten van onderzoek te beschermen door middel van een octrooi of patent. Deze zogeheten bescherming van intellectueel eigendom (Intellectual Property of IP) is aan de orde bij vindingen met een belangrijk (commercieel) marktpotentieel.

Bij publiek-private samenwerkingsprojecten is het belangrijk om vast te leggen wie eigenaar is van de kennis.  Dit kan geregeld worden in overeenkomsten (Terms & agreements), zodat duidelijk is tegen welke voorwaarden de kennis ter beschikking komt van partijen. Hiermee willen we de kans op valorisatie vergroten.

Het Business Development Team van de UT coördineert en regelt de overdracht van intellectueel eigendom naar bedrijven.