Center for e-Government Studies

Welkom op de Website van het Center for e-Government Studies.

Het Center for e-Government Studies (CFES) doet wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische overheid. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit adviezen aan overheidsdiensten, besturen en politieke vertegenwoordigers op alle niveaus: internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Daarmee wil het Center een bijdrage leveren aan de omvorming van de overheid van een aanbodgerichte regulator naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven.

Het onderzoek naar de dienstverlening van de overheid wordt gedaan vanuit een gebruikersperspectief. Het doel is om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en gedragingen van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd doet het Center onderzoek naar de interne organisatie- en communicatieprocessen van de overheid in een netwerkomgeving. Samen dragen deze inzichten bij aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT bij de Nederlandse overheid.

Het CFES is op 28 mei 2009 geopend door Staatssecretaris Ank Bijleveld. Het CFES staat onder leiding van Prof. Dr. Jan van Dijk.

Laatste nieuws

2012-11 Trendrapport internetgebruik 2012

Den Haag, 15 november 2012 – Zowel thuis als op het werk, internet neemt een steeds prominentere plek in het dagelijks leven van de Nederlander in. Bijna alle bevolkingsgroepen besteden er meer tijd aan en profiteren ervan, maar vooral jongeren en hoogopgeleiden hebben het meeste profijt. Dit blijkt uit het Trendrapport internetgebruik 2012 van de Universiteit Twente in opdracht van Digivaardig & Digiveilig. 96% van de Nederlanders, de hoogste score in Europa, beschikt nu thuis over fysieke toegang tot internet. 87% gebruikt internet dagelijks. Behalve thuis, op het werk of op school ook steeds meer onderweg. In een jaar tijd is de toegang tot mobiel internet via smartphones gestegen van 31 tot 42% en via de tablets van 10 tot 27%. Gemiddeld zit de Nederlander op een werkdag (incl. vrije tijd) in 2012 4 uur en 48 minuten op internet. Op een vrije dag 4 uur en 18 minuten. De onderzoekers, Dr. Ing. Alexander van Deursen en prof. Dr. Jan van Dijk: “Iedere Nederlander kan bijna altijd en overal online zijn. Gebruik van internet via laptops, tablets en smartphones blijft groeien en biedt ontzettend veel voordelen. Vooral hoger opgeleiden profiteren optimaal van de vele mogelijkheden van het internet.” De uitkomsten worden vandaag, tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen gepresenteerd. ... lees verder

2012-10 Klantgedrag volgen in de publieke sector

In dagboeken houden klanten zelf de dienstverlening bij

Ondanks het grote aantal instrumenten die publieke organisaties gebruiken voor klantonderzoek (bijvoorbeeld enquêtes, repeterende klantmonitoren en klantenpanels) blijven de meeste instrumenten toch vooral redeneren vanuit de processen van de organisatie. Verder richten zij zich eerder op de mening dan op het gedrag van klanten. Met de hier voorgestelde dagboekmethode wordt het gedrag geregistreerd. Zo wordt nagegaan welke barrières de klant zelf ontmoet en hoe hij/zij deze probeert te verwijderen of te omzeilen. Door deze barrières weg te nemen kunnen publieke organisaties hun processen verbeteren. ... lees verder

2012-09 Best paper award nominatie

Het artikel “On the Interaction of Source and Channel Choice in the Government-to-Business Context” was op de eGov conferentie 2012 genomineerd voor “most outstanding paper award in category most innovative research contribution or case study”. ... lees verder

2012-04 Kanaalkeuze bedrijven

De Belastingdienst als overheidsorganisatie heeft de wens om meer inzicht te krijgen in hoe bedrijven op zoek gaan naar belastinginformatie. Op deze manier kan zij haar dienstverlening aan bedrijven beter inrichten. Focus hierbij zijn de kanalen (website, telefoon, e-mail, balie) die bedrijven gebruiken en de bronnen (Belastingdienst, Fiscaal dienstverlener, collega’s, familie, etc.) die zij raadplegen om antwoord te krijgen op een belastingvraag. Dit rapport bevat een verslag van een explorerend kwalitatief onderzoek. Er is door middel van groepsdiscussies en interviews met ondernemers gekeken naar de factoren die de kanaal- en bronkeuzes van bedrijven verklaren tijdens het zoekproces. Vervolg op dit onderzoek zal plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar in het kader van promotieonderzoek. ... lees verder

Kennismakingsbijeenkomst
Nieuws
Twitter