HomeOrganisatieOver de UTDiversiteit en inclusie (DE&I)
Rikkert Harink

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DE&I) bij de UT

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DE&I). Hier werkt de Universiteit Twente hard aan, elke dag. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen. In onze strategie Shaping2030 is ‘inclusie’ dan ook een van onze speerpunten. Werken aan meer inclusie helpt ons onze ambities voor de komende jaren waar te maken. 

De kracht van verschillen gebruiken

Wij zijn allemaal verschillend. We zorgen – door al onze verschillende perspectieven, ideeën en ervaringen bij elkaar te brengen en in te zetten - voor beter onderzoek, beter onderwijs en een betere dienstverlening. Daar zijn wij van overtuigd. Met elkaar werken wij aan eerlijke kansen voor iedereen, zodat iedereen een bijdrage kan leveren, in welke vorm dan ook.

DE&I als standaard basiswaarden 

Samen zetten we ons in om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en ervaart dat we met en van elkaar mogen en kunnen leren, onszelf kunnen blijven ontwikkelen en samen succes kunnen hebben. Maar iedereen moet ook voelen en erop kunnen vertrouwen dat het ook goed is als iets soms niet meteen lukt en je hulp nodig hebt. Of iets anders moet proberen. Want we kunnen alleen impact maken als we ervaren dat we gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Om wie we zijn en wat we doen. DE&I is zoveel meer dan een label, een stickertje dat op een maatregel of activiteit plakt, zodat je kunt laten zien dat je werkt aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Wij zetten ons in om - vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid - diversiteit en inclusief denken en doen, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt, normaal te maken. We zien diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als standaard basiswaarden die zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan, uitdagingen (kunnen) aangaan en problemen kenbaar maken en oplossen. Zo kunnen we met elkaar leven, studeren en werken in een veilige omgeving. 

Lees meer over DE&I op onze engelstalige website 

Wil jij meer weten meer weten over onze visie op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie? En ben jij benieuwd hoe wij er binnen onze universiteit samen aan werken om juist diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie 'gewoon' normaal te laten zijn? Bekijk dan snel onze uitgebreide Engelstalige website.