Zie Onderzoek

High Tech Human Touch

De Universiteit Twente werkt aan de technologieën van de toekomst (ICT, bio- en nanotechnologie) in combinatie met gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ontstaan de meest interessante en relevante innovaties voor mens en samenleving.

Onze kracht zit in de combinatie van excellente wetenschap, ondernemendheid en internationale oriëntatie. Onze onderzoekers zijn vooral actief op de maatschappelijke thema’s gezondheid, water, groene energie, veiligheid en onderwijs.