HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldUT lanceert nieuw Climate Centre om duurzame ambities kracht bij te zetten

UT lanceert nieuw Climate Centre om duurzame ambities kracht bij te zetten

De Universiteit Twente krijgt een Climate Centre. Het nieuwe centrum wordt gelanceerd tijdens de Dies Natalis op vrijdag 12 mei. Het UT Climate Centre gaat een belangrijke rol spelen in de ambities van de universiteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie voor klimaatvraagstukken.

Maatschappelijke transitie

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van de 21e eeuw, waarin wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een belangrijke rol spelen in het vinden van oplossingen. De aarde staat onder grote druk, vooral door toedoen van de mens, en we ervaren reeds de onomkeerbare gevolgen. Een maatschappelijke transitie, ondersteund door technische en geofysische kennis en innovatie, is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering sterk te verminderen.

"Universiteiten als de onze kunnen een belangrijke rol spelen door zich actief te richten op klimaatverandering en kunnen een unieke en convergerende lens bieden om deze uitdagingen aan te pakken", zegt universiteitshoogleraar Albert van den Berg, een van de initiatiefnemers van het UT Climate Centre. Om dat te bewerkstelligen, investeert de UT in de komende vijf jaar tien miljoen euro in klimaat-gerelateerd onderzoek en onderwijs.

Urgentie

Studenten en medewerkers hebben zich de laatste tijd steeds meer laten horen over de urgentie van de klimaatcrisis en willen dat zijzelf en hun universiteit krachtiger bijdragen aan klimaatoplossingen via gezamenlijke acties en kennis- en expertiseontwikkeling. Zij willen deel uitmaken van een universiteit die zich inzet om de klimaatcrisis te bedwingen. Albert: "We willen graag voortbouwen op deze energie en capaciteit om de klimaatuitdagingen met succes aan te pakken."

Focus

Het UT Climate Centre is voortgekomen uit een universiteitsbreed initiatief dat tot doel had om een bottom-up in kaart te brengen hoe de UT duurzaamheid verder in de organisatie kon verankeren. Het team om het faculteitsoverstijgende Climate Centre op te bouwen wordt, naast Albert, gevormd door Freek van der Meer, de decaan van de faculteit Geo-information Science and Earth Observation ITC van de UT, Cheryl de Boer en Miriam Luizink. Hun eerste taak is het maken van een impactplan samen met de UT-gemeenschap en andere stakeholders om de ambities van het centrum verder vorm te geven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar relevante uitdagingen en hoe zoveel mogelijk maatschappelijke impact kan worden gegenereerd.

Cheryl de Boer, Albert van den Berg en Frans Timmermans
Cheryl de Boer en Albert van den Berg vertellen Frans Timmermans meer over de ambities van het UT Climate Centre.

Albert: "Op de UT gebeuren ontzettend veel mooie initiatieven op het gebied van klimaatverandering. Nu is dit nog vrij versnipperd door alle faculteiten. Het samenbrengen van alle kennis, energie en capaciteit zal helpen om onze slagkracht te vergroten." Het centrum moet ook een knooppunt worden in de verbinding met andere relevante nationale en internationale initiatieven.

Op www.utwente.nl/climatecentre vind je meer over dit nieuwe initiatief
Naar de website
L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)