HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldSTAR-interview: Het tijdperk van klimaatmigratie?

STAR-interview: Het tijdperk van klimaatmigratie?

In dit STAR-interview is Robbin-Jan van Duijne aan het woord van de Faculteit ITC. STAR is een acroniem voor (S)ituatie, (T)aken, (A)cties en (R)esultaten. Aan de UT werken veel ‘stars’ met een verhaal. Robbin Jan van Duijne kreeg onlangs een Rubicon van NWO om verder onderzoek te doen naar klimaatmigratie.

Situatie

“Steeds vaker zien we nieuwsberichten langskomen over klimaatmigratie, en over een wereld die afstevent op 150 miljoen klimaatmigranten in 2050. Dergelijke berichten worden breed gedeeld en onkritisch overgenomen door verschillende nieuwsmedia. Maar hoe kunnen we die beweringen eigenlijk duiden?”

Taken

“NWO heeft mij een Rubicon toegekend om verder onderzoek te doen naar klimaatmigratie. De focus in mijn onderzoek ligt niet op permanente migratie van het hele gezin, maar op tijdelijke arbeidsmigratie. In delen van Azië en Afrika verhinderen sterke sociale banden in het geboortedorp een permanente verandering van woonplaats. Families zijn sterk ingebed in de lokale gemeenschap of in de lokale kaste. Ze blijven diep verankerd in het geboortedorp via een gedeeld familiehuis of grondbezit met grote emotionele waarde (omdat het al generaties in de familie zit). Toch neemt de druk op rurale populaties door klimaatverandering steeds verder toe waardoor huishoudens vast komen te zitten. Door droogte en het mislukken van oogsten kunnen miljoenen mensen op het platteland nog maar moeilijk rondkomen van landarbeid; alternatief lokaal werk is er ook niet. Arbeidsmigratie biedt dan een uitweg: mannen migreren voor werk naar de grote steden terwijl de rest van de familie achterblijft en geldtoezendingen van elders begint te ontvangen.”

Acties

“Mijn project onderzoekt manieren om deze klimaatmigratie beter te voorspellen. Ik test een nieuw prognosemodel in 250.000 Indiase nederzettingen. De uitkomsten geven een beter zicht op aantallen landarbeiders in nood en toekomstige arbeidsmigratiestromen. Het onderzoek voer ik uit in samenwerking met Columbia University’s Climate School in New York. Deze prestigieuze “klimaatschool” brengt wetenschappers met verschillende achtergronden samen: klimatologen, landbouwexperts, sociologen, ontwikkelingsstudies experts en migratie-experts.”

Resultaten

“In Nederland is er relatief weinig onderzoek naar klimaatmigratie. Terwijl het een van de grootste maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen vormt. Nu al, maar zeker in de nabije toekomst. De Rubicon zet ik in om bepaalde trainingen aan buitenlandse topinstituten te volgen. Bij thuiskomst zet ik deze kennis vervolgens in, zowel in onderzoek als in onderwijs. Het onderzoek zelf leidt tot een beter begrip van toekomstige klimaat gerelateerde arbeidsmigratiestromen.”

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)