HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldAgrarische crisis India vereist regio-specifieke oplossingen

Agrarische crisis India vereist regio-specifieke oplossingen ITC-onderzoeker start NWO Embassy Science Fellowship

ITC’er Robbin Jan van Duijne gaat in India gedurende drie maanden de regionale verschillen in agrarische problematiek beter in kaart brengen. Met de Embassy Science Fellowship (ESF-NL) krijgen onderzoekers de kans om werkervaring op te doen in de diplomatieke wereld, en om hun kennis en expertise in te zetten voor het Nederlandse buitenlandbeleid in India.

Op dit moment vormt de agrarische crisis een van de meest urgente vraagstukken in India. “Dit raakt honderden miljoenen mensen in hun levensonderhoud en bestaanszekerheid; de meeste van hen kleine en marginale boeren”, vertelt Van Duijne. Volgens hem moet de landbouwsector dringend hervormen om social-economische achteruitgang en verdere armoede van kleine boeren te voorkomen.

Verschillende problemen

De agrarische crisis in India is een complex probleem. Doordat de vraagstukken per regio compleet verschillend kunnen zijn is er geen simpele (technologische) oplossing die in heel India toegepast kan worden. De ene regio ervaart meer last van extreme klimaateffecten – door bijvoorbeeld ontbrekende irrigatiefaciliteiten tijdens langdurige droogte – terwijl een andere regio meer baat heeft aan financiële middelen om te innoveren.

Presentatie tijdens G20

Voor het Embassy Science Fellowship zal Van Duijne drie maanden deze regio-specifieke problemen verder uitdiepen. Tijdens het fellowship zal hij een rapport met beleidsaanbevelingen opleveren, een netwerk van experts uit verschillende regio’s opzetten, zijn bevindingen publiceren en in 2023 tijdens de G20 in India zijn bevindingen presenteren.

ESF-NL

Embassy Science Fellowships (ESF-NL) is onderdeel van het Science Diplomacy Fund (SDF) en een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Eenheid Strategische Advisering) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Het programma is vormgegeven in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De wetenschappers geven een extra stimulans aan de wetenschapssamenwerking met derde landen en voeden het beleid van de ambassades met wetenschappelijke kennis.