HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldNieuwsNWO-toekenning voor onderzoek naar een klimaatbestendige kust

NWO-toekenning voor onderzoek naar een klimaatbestendige kust

Om tot een klimaatbestendige kust te komen, moeten we meer inzicht krijgen in de onderzijde van de kust, de zogeheten diepe vooroever (waterdieptes tussen de c.a. 8 en 20 m). Dit is een essentiële schakel tussen de offshore zeebodem en de kustnabije zone. De diepe vooroever is een belangrijke natuurlijke sedimentbron die de reactie van de kust op de stijging van het zeeniveau bepaalt. UT-onderzoeker Jebbe van der Werf (Faculteit ET en werkzaam bij kennisinstituut Deltares) kreeg een NWO-toekenning voor het onderzoeksvoorstel MELODY: Modeling Lower Shoreface Seabed Dynamics for a Climate-Proof Coast.

De diepe vooroever speelt een belangrijke rol in de manier waarop offshore menselijke activiteiten (bv. windmolenparken op zee, zandwinning) de stranden en duinen, waar we allemaal zo van houden, beïnvloeden.


We weten weinig van de processen die zand verplaatsen in de land- en de zeewaartse richting en die samen een subtiel, maar essentieel netto zandtransport opleveren. Hetzelfde geldt voor de intrigerende interacties tussen bodemvormen, zandgolven in het bijzonder. Dit project verbetert het begrip van de dynamiek van de diepe vooroever. Veldgegevens worden namelijk gecombineerd met verschillende nieuwe numerieke modellen. Deze modellen helpen het kustbeheer om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals de stijging van de zeespiegel) in te schatten en maatregelen te bedenken. En om geschikte locaties te vinden voor offshore zandwinning en windmolenparken. Daarmee vergemakkelijken we de energietransitie in harmonie met andere activiteiten op de zeebodem.

Zandtransport en Morfodynamica

Het project maakt fundamenteel onderzoek naar zandtransport en morfodynamica van de kust mogelijk (2 PhD'ers). Het gebruikt de nieuwe inzichten voor het beantwoorden van praktische vragen gerelateerd aan klimaatverandering en menselijke verstoringen in kustzeeën, de Noordzee in het bijzonder (1 Post-Doc onderzoeker). Er zijn onderzoekers en gebruikers bij betrokken van: Universiteit Twente, Deltares, Rijkswaterstaat, Arcadis, Van Oord, Primo Marine, Royal HaskoningDHV, Dienst der Hydrografie, Tennet, WaterProof en Witteveen+Bos.

NWO

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen honoreerde zes projecten binnen het Open Technologieprogramma (OTP), zie https://www.nwo.nl/nieuws/financiering-toegekend-binnen-open-technologieprogramma-en-venture-challenge

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)