Sugandh Chauhan wint de Overijssel PhD Award

De Overijssel PhD Award voor 2021 gaat naar UT-onderzoekster Sugandh Chauhan van de faculteit ITC voor haar onderzoek naar verbogen gewassen en hoe deze gewassen op te sporen door satellietgegevens. De prijs wordt uitgereikt tijdens de 60ste verjaardag van de Universiteit Twente in mei 2022, de Dies Natalis.

Verbogen gewassen (permanente buiging van de stengel en het platliggen van de wortels) zorgen voor een vervelende opbrengst-verlagende factor bij graangewassen, zoals tarwe. De maatregelen om de mate van verbogen gewassen te beoordelen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op veldinspectie en het gebruik van wiskundige modellen. Dit is tijdrovend en lastig als het om uitgestrekte gebieden gaat.

Satellietgegevens zijn een waardevolle aanvulling of zelfs vervanging van de ouderwetse methoden. De gegevens geven ruimtelijke informatie over verbogen gewassen op synoptische schaal. Het gebruik van satellietgegevens voor de beoordeling van verbogen gewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In de literatuur ontbrak een goed begrip van de bruikbaarheid voor de detectie, karakterisering en analyse van de gevoeligheid van verbogen gewassen. Sugandh Chauhan pakte het probleem van deze gewassen aan o.a. met behulp van RS-satellietgegevens.

Beoordelingscommissie: ‘Start van een veelbelovende carrière’

“De kwaliteit en efficiëntie van het werk van Chauhan en haar onafhankelijk denken en verkennen van het onderwerp worden mooi aangetoond in de publicaties van haar PhD. Dit leidde o.a. tot vijf eerste auteur ISI-artikelen in toptijdschriften – drie artikelen in Remote Sensing of Environment (erkend als het nummer 1-tijdschrift op het gebied van teledetectie) en twee artikelen in het ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (gerangschikt als 1e in fysische geografie en 3e in teledetectie). Daar zijn we trots op.”

Sugandh Chauhan heeft haar dissertatie, met de titel ‘Remote sensing of Crop lodging. A Multi-sensor approach’ op 11 november 2020 met succes verdedigd en studeerde cum laude af.

OVERIJSSEL PHD AWARD

De Overijssel PhD award wordt jaarlijks toegekend voor een dissertatie van een uitzonderlijk academisch niveau. Iedere faculteit en onderzoeksinstituut aan de UT kan één dissertatie nomineren. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en is verbonden aan een bedrag van €5.000 en een oorkonde.

DIES NATALIS is verzet naar mei 2022

De 60e Dies Natalis 2021 is uitgesteld. In de speciale jubileumeditie van de Dies Natalis, op 20 mei 2022, staan de verhalen van mensen en hun inspirerende, ontroerende en vaak verrassende verbindingen centraal. Je kunt jezelf online inschrijven en de kracht van zestig jaar persoonlijke inzet ervaren. Je zult ontdekken dat alles binnen de UT - en daarbuiten - met elkaar verbonden is en, nog belangrijker, "elke verbinding heeft een verhaal". Laten we vieren dat we al zestig jaar inspirerende verhalen vertellen.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)