Zie Nieuws

Universiteit Twente werkt samen aan nieuw masterprogramma gefinancierd door Erasmus+

De Universiteit Twente is de coördinator van een nieuwe gezamenlijke masteropleiding, die wordt ondersteund met een beurs van drie miljoen euro uit het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het prestigieuze en internationale studieprogramma, GEM genaamd, is een Master of Science opleiding in ‘Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management’. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd door een internationaal consortium van Universiteit Twente - Faculteit ITC (Nederland), Lund University (Zweden), Université catholique de Louvain (België) en de Universiteit van Tartu (Estland). De eerste instroom van studenten vindt plaats in september 2021.

"Met GEM willen we afgestudeerden van topklasse uit de EU en de hele wereld afleveren, met de vaardigheden en netwerken om de sociaal-ecologische systemen voor een duurzame en rechtvaardige groei beter te beheren", zegt Prof. Andy Nelson, GEM-coördinator bij de department of Natural Resources, Faculteit ITC. "GEM zal echte wereldproblemen naar het klaslokaal brengen om studenten te leren hoe ze aardobservatie en geografische informatiekunde kunnen gebruiken bij het omgaan met complexe, wereldwijde problemen op het gebied van het mens en milieu. Dankzij de Erasmus+ beurs kunnen we ongeveer 15 volledige studiebeurzen per intake in het GEM-programma aanbieden, hoewel we ook studenten met andere bronnen van financiële steun welkom heten".

Vier trajecten

Het programma bestaat uit vier tweejarige trajecten waarna de studenten een dubbeldiploma van twee universiteiten behalen. De studenten kunnen een traject volgen over stedelijke plattelandsinteracties, landgebruiksystemen, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen of voedselzekerheid. Studenten beginnen het eerste jaar aan de Universiteit van Tartu of aan de Universiteit van Lund en gaan door naar het tweede jaar aan de Université catholique de Louvain of de Universiteit Twente. Elke partneruniversiteit behandelt verschillende aspecten van de interactie tussen mens en milieu met toegepaste geospatiale wetenschap.

Een internationaal programma gebaseerd op state-of-the-art technologie en inzichten

"Geo-informatie wetenschap samen met Aardobservatie en modellering vormen een krachtige combinatie om de wereldwijde problemen aan te pakken waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd", zegt Dr. Evelyn Uuemaa, hoofd van de afdeling geografie, Universiteit van Tartu. "We willen jonge specialisten opleiden die vervolgens hun geospatiale vaardigheden gebruiken om te werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling."

"Met het Europese Copernicus programma, werd Aardobservatie onlangs een game changer voor het definiëren van nieuwe zakelijke mogelijkheden, nationaal beleid en internationale conventies, maar ook om hun respectievelijke effecten op verschillende schalen te monitoren. GEM-studenten zullen worden opgeleid met behulp van geavanceerde digitale technologieën en in contact met toponderzoeksteams in het veld", zegt Prof. Pierre Defourny, voormalig voorzitter van het Earth and Life Insitute van de UCLouvain.

"Ik zie GEM als een prachtige kans voor internationale studenten om samen te komen en van elkaar te leren, terwijl ze tegelijkertijd een opleiding van wereldklasse krijgen in het combineren van ruimtelijke analyse en managementstrategieën om de complexe en verweven milieu-uitdagingen die voor ons liggen te bestrijden", zegt Dr. Jonathan Seaquist, hoofd van de afdeling Fysische Geografie en Ecosysteemwetenschap, Lund University, Zweden.

Een nieuwe opzet

Het is niet de eerste keer dat ITC een consortium van topuniversiteiten in GEM leidt. "GEM liep tussen 2006 en 2017. In die periode studeerden er meer dan 260 studenten af, met een extreem hoge arbeidsparticipatie van onze alumni die in alle continenten gevestigd zijn. Veel afgestudeerden van GEM hebben ook promotieonderzoek gedaan in de EU of de VS. Deze keer hebben we een andere opzet van universiteiten die allemaal hun eigen expertise inbrengen en studenten voorzien van wetenschappelijke kennis en internationale professionele netwerken op het gebied van milieumodellering en -beheer", zegt Andy. "Als internationaal programma krijgen studenten waardevolle inzichten in de academische, sociale en culturele diversiteit van Europa." Meer informatie is te vinden op de website van het programma.

K.W. Wesselink (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)