HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldLandmacht, Defensieacademie en UT zetten in op een weerbaar Nederland

Landmacht, Defensieacademie en UT zetten in op een weerbaar Nederland

Vandaag spraken circa zeshonderd studenten, onderzoekers, bedrijven en overheidsinstellingen over de veerkracht en weerbaarheid van ons land. Tijdens het Risk & Resilience Festival georganiseerd door Universiteit Twente gingen zij in op de vraag: wat is de resilience (veerkracht en weerbaarheid) van Nederland, van onze bedrijven en van de burgers? Hoe gaan we om met de ontwikkelingen en dreigingen van de toekomst, zoals klimaatverandering?

“In Nederland en op de Cariben zijn we kwetsbaar voor bepaalde globale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, cyberdreiging, schaarste van grondstoffen en terroristische groeperingen,” vertelt luitenant-generaal Martin Wijnen (Commandant Landstrijdkrachten, C-LAS), over de rol van Defensie en de landmacht in de nationale en internationale veiligheidsomgeving. Generaal Wijnen benadrukte daarbij de rol die Defensie in Nederland heeft, als structurele veiligheidspartner van civiele autoriteiten en veiligheidsorganisaties zoals de Nationale Politie.

Klimaat en veiligheid

Generaal Wijnen refereerde onder andere aan het interview met de vorige Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal (buiten dienst) Tom Middendorp in het NRC. Daarbij gaf generaal Middendorp aan dat de krijgsmacht nog lang niet climate proof zijn. Tevens gaf Middendorp aan dat klimaatverandering een root cause of conflict is. De verandering van het weer en de verhoging van de zeespiegel heeft niet alleen direct effect op Nederland. Het heeft een indirect effect op alle landen doordat het leidt tot (natuur)rampen en  extra schaarste in grondstoffen, voedsel en drinkwater. Dit kan leiden tot spanningen en migratiestromen waardoor conflicten kunnen ontstaan.

Missiegedreven kennis- en innovatiebeleid

Defensie speelt een rol bij het weerbaarder worden van de maatschappij. Dat geldt ook voor de andere ministeries, maar ook bedrijven, onderzoekers en burgers. Dit jaar benoemde de regering het thema veiligheid als apart thema binnen het topsectorenbeleid. De andere drie thema’s zijn 1) Energietransitie en duurzaamheid, 2) Landbouw, water en voedsel en 3) Gezondheid en zorg.

De intensivering van de samenwerking tussen de landmacht, de Nederlandse Defensieacademie (NLDA) en de Universiteit Twente is een logische stap als antwoord op het topsectorenbeleid. De letter of intent die vandaag is ondertekend in Enschede gaat over de samenwerking binnen vier innovatiethema’s van de landmacht, te weten: onbemande systemen, slimme en robuuste logistiek, mens & mindset en information manoeuvre. De Universiteit Twente beschikt over een in Nederland unieke combinatie van technische- en maatschappijwetenschappelijke kennisgebieden. Thema’s die van belang zijn voor de innovaties in Nederland zijn in het bijzonder robotica, drones, energie, predictive maintenance, sensortechnologie, gezondheidstechnologie, geo-data en satellietbeelden en op het terrein van verandermanagement en organisatieontwikkeling.

De Nederlandse Defensieacademie fungeert als makelaar voor het borgen van de strategische samenwerking tussen de landmacht en de UT door middel van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het niveau van hoogleraren en het inzetten van stagiaires, studenten en AIO-trajecten. Dit past in de ambitie van de decaan van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) professor dr ir Patrick Oonincx (zie foto) die vorig jaar benoemd is tot Chief Scientific Advisor (CSA) van Defensie. De CSA wil met de verschillende vakgroepen van de NLDA meer aansluiting krijgen bij de vraagstukken van de Defensieonderdelen, zodat er meer wisselwerking komt tussen de opleiding van nieuwe officieren, wetenschappelijk onderzoek en innovatie bij de landmacht. 

Op de foto vlnr: Patrick Oonincx (NLDA), Mirjam Bult (UT) en Martin Wijnen (Landmacht).     

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)