Zie Nieuws

Crisissituaties: rollen professionals, burgers en data verschuiven Congres 18 april

Welke lessen kunnen we trekken uit de respons op grote crises en rampen? Hoe verhoudt de rol van de professional zich tot die van de burger? En welke data kunnen en mógen we gebruiken in crisissituaties? Het seminar ‘Crossing Boundaries’, waarvan de Universiteit Twente één van de organisatoren is, vindt op 18 april plaats tijdens de tweedaagse beurs ‘eRIC’ op Twente Airport.

Het vliegveldterrein staat op 18 en 19 april in het teken van eRIC, de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheersing. Hulpdiensten zijn aanwezig, maar bijvoorbeeld ook leveranciers van apparatuur of kleding, opleiders en overheden. Op de eerste dag vindt het congres ‘Crossing boundaries’ plaats, georganiseerd door de Universiteit Twente en Platform KUNO (Kennisuitwisseling over Noodhulp), over de respons van professionals én burgers op internationale crisissituaties.

Professional, citizen, data

Het programma bestaat uit drie delen die achtereenvolgens gaan over de professional, de burger en data. De rol van de professional wordt in een interactieve game van het Rode Kruis uitgewerkt. De burger is niet alleen een slachtoffer, maar vaak ook ‘first responder’: hoe verloopt de samenwerking dan met professionals? Data-analyse kan een vitale rol spelen in het voorkomen of bestrijden van crises, bijvoorbeeld in het monitoren van groepen mensen: wat zijn de kansen, maar ook: wat is toegestaan en wat niet?

Vanuit de Universiteit Twente is het congres georganiseerd door Irna van der Molen. Zij coördineert het Centre for Risk Management, Safety and Security van de Universiteit Twente, en is ook betrokken bij de Veiligheidsregio Twente, via Twente Safety & Security.

Gratis deelname

Het programma van ‘Crossing Boundaries’ staat op deze site. Aanmelden is nog mogelijk, en het is gratis.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin